← Zpět na aktuality
← Zpět na aktuality

Signal se blíží! Jaké téma pro vás letos chystáme?

5. 9. 2021 → Signal 2021

Zjišťujeme, že stále méně věcí se děje podle plánu. 

V roce 2020 jsme chtěli otevírat skrze umění diskuzi ve veřejném prostoru o stavu naší planety, o našem chování ke sdílenému životnímu prostředí o tom, jestli nás neustálá honba za vyššími zisky vede i ke spokojenějšímu životu. Chtěli jsme upozorňovat na aktuální lokální i globální environmentální situaci a otevírat diskuzi o nutných změnách a potřebných řešení. 

Je snadnější upozorňovat na problémy a přitom nezkoušet přicházet s řešeními. Zároveň si ale uvědomujeme, že nikdo z nás nedokáže přinášet jasná a rychlá řešení. Oslovili jsme proto významné kreativní tvůrce, aby nám skrz svá díla otevřeli mysl a zkusili nás podnítit k tomu, abychom začali my všichni společně kreativně přemýšlet nad naší budoucností a hledat naše společné plány B, jelikož nám planeta začala dávat poměrně jasně najevo, že náš současný styl života není dlouhodobě příliš udržitelný 

Festival a umělci míní, život mění. 

Svět kolem nás byl daleko kreativnější než jsme si dokázali představit a skrze drobné vnitrobuněčné cizopasníky překazil nejen naše festivalové plány, ale celkově výrazně proměnil fungování naší společnosti. Je pozoruhodné jak může malinký organismus tak dalekosáhle ovlivnit celou společnost a strhnout na sebe veškerou pozornost. Mnoho z nás ztratilo své nejbližší, někteří přišli o svá živobytí, jiné pandemia uvrhla do sociálního odloučení a samoty. To vše se negativně podepisuje i na našem duševním zdraví. Zároveň nám ale poslední měsíce ukázaly i mnoho pozitivního. 

Dokázali jsme si, že si zvládáme v těžkých situacích nezištně pomáhat a obětovat se pro ostatní, improvizovali jsme v problematických situacích a nacházeli nová kreativní řešení. Doma jsme si šili vlastní roušky, hledali nové způsoby jak prezentovat umění veřejnosti, osvojovali si nové technologie, které nás učili nové komunikaci. Uvědomili jsme si, jak je pro nás věda v těchto situacích důležitá a jak důležitá je možnost denního vzdělávání pro naše děti. Mnoho z nás znovu objevilo krásu výletů do přírody (teď už se jen naučit v ní také ohleduplně chovat). 

Vypořádávání se s pandemickou situací nám možná ukázalo směr, jakým se vypořádat i s dalšími problematickými situacemi a co by měly být důležité neměnné hodnoty. Pečujme o sebe, pečujme o svá přátelství a své rodiny, pečujme o naší společnost, pečujme o naši kulturu a hlavně pečujme o naši krajinu. Ve zdravějším prostředí a psychické pohodě bude vzkvétat i naše fyzické zdraví. Zároveň naslouchejme odborníkům, podporujme vědu a vzdělávání. Rozvoj technologií je nezastavitelný, nenechme se jimi ovládat, ale učme (se), jak je správně používat a využívat ke smysluplném a udržitelnému rozvoji světa.

Po celou dobu pandemie se těšíme, až se svět zase vrátí do normálu. 

Co je ale normál? Je to stejné chování společností, které nás přivedlo do současné situace? Věci nemohou být jako dříve a ani návrat do normálu tak nebude možný. Ocitli jsme se na přelomu a co platilo předevčírem, dnes už mnohdy není možné. Situace působí často nepřehledně a je těžké najít aspoň trochu stálosti, o co se opřít, na co se spolehnout. 

Ani Signal Festival se nevrátí do normálu. Plan B nevyšel, festival se v roce 2020 prakticky nekonal. Neztrácíme však naději, i když stejně jako zbytek společnosti a uměleckého světa žijeme v nejistotě, snažíme se hledat nové možnosti, učíme se novým postupům a technologiím. Hledáme cesty, jak prezentovat umění široké veřejnosti a sdílet tak nejen pohlcující vizuální zážitek, ale společně s umělci i hodnoty, které jsou pro nás důležité.

Signal v roce 2021 & Plan C

Signal Festival tak pro rok v roce 2021 přichází se svým plánem C, který pro nás symbolizuje postupné překonání pandemické situace a nabírání zkušeností, jež nám zároveň pomáhají při ozdravování celé planety. Po celý rok 2021 představujeme program, který už před pandemií hledal nové cesty a který by měl inspirovat své diváky k tomu, aby i oni hledali nové cesty nejen v přístupu ke svému životnímu prostředí. 

Na jaře jsme se v rámci Dne Země skrz instalaci Room of Change italského studia Accurat věnovali dlouhodobým změnám na naší planetě. V rámci letošního největšího superúplňku bylo možno v několika pražských čtvrtí zahlédnout projekci od audiovizuálního umělce a ekologického aktivisty Joanie Lemerciera, u kterého si divák nebyl jistý, jestli pozoruje krásný magický úplněk nebo vyprahlou planetu Zemi.

Accurat - Room of Change - Signal Festival
Accurat – Room of Change © Tomáš Slavík
Joanie Lemercier - View of the Moon Signal Festival
Joanie Lemercier – View of the Moon © Dušan Vondra

Na konci září Signal Festival představí nultý ročník nového projektu, který zkoumá možnosti využívání současných technologií jako je augmentovaná, nebo-li rozšířená realita pro prezentaci umění ve veřejném prostoru. 

Signal Festival – Plan C vyvrcholí říjnovým festivalem od 14. do 17. října 2021 v rámci kterého se přední čeští umělci (Milena Dopitová, Jiří Černický, Vrtiška & Žák), doplněni talenty českého audiovizuálního umění (Kateřina Blahutová, ateliér Time-Based Media, uskupení umělců Daniel Červenka, Oliver Torr, Marek Šilpoch, Pavel Karafiát) a podpořeni zahraničními umělci se světovým renomé (Onionlab, Weltraumgrafik, Quiet Ensemble), budou dotýkat témat vycházející jak ze současné environmentální tak pandemické situace. 

Pro planetu potřebujeme nový plán, Plan C

Jednotlivé instalace upozorní jak na přímou lokální problematiku kůrovcem napadených českých lesů nebo dopadů povrchové těžby na krajinu severních Čech, která je díky aktuálnímu rozšiřování dolu Turów více než aktuální. Umělci se budou rovněž věnovat globálnějším tématům jako je dlouhodobý konflikt rozvoje lidských technologií a jejich dopadů na životní prostředí, vlivu médií na naše vnímání současných globálních problémů, vliv tání permafrostu na možné uvolňování dalších životu nebezpečných virů nebo jen faktu, že nás současná situace sice přivedla do nejistoty, ale zároveň se stala symbolem pro změnu. 

Nejistot ani změn bychom se však neměli bát, protože jsou tvůrčím principem a našim hnacím motorem důležitým k tomu, abychom se posouvali dál a učili se z chyb předešlých. Stále ale divák uvidí i instalace kde bude moci vydechnout, uvolnit se a na chvíli zapomenout na všechny strasti okolního světa a nechat se unášet silným vizuálním zážitkem.

Ačkoliv se Signal Festival 2021 se svým Planem C v komplikované době často dotýká náročných témat a snaží se skrz kreativní vyjadřování oslovených umělců hledat řešení, jež však ne vždy nachází, je jeho hlavním cílem přinášet do veřejného prostoru kvalitní umění a radost se sdíleného uměleckého zážitku. Návštěvník nemá ze Signal Festivalu odcházet psychicky zničen tíhou současné doby, ale pozitivně ovlivněn a vybídnut k vlastní kreativitě. 

I když to současná situace často velmi znesnadňuje, nevzdáme se pozitivního přístupu a hledání cest jak veřejnosti i v komplikovaných časech umění zprostředkovávat a věříme, že i společnost si ke kvalitnímu umění nadále bude hledat cesty. Umění a kultura obecně jsou totiž nejvzácnější komodity, jež si lidstvo po staletí udržuje a které spojují naší společnost, pojí nás s minulostí, vzdělávají nás a zušlechťují našeho ducha. Tak o ně i nadále společně pečujme.

Sledujte naše sociální sítě, přidejte se do eventu a hlavně přijďte na Signal Festival 2021 Plan C!