← Zpět na aktuality
← Zpět na aktuality

Tři instalace Signal Festivalu 2021 očima jejich autorů

11. 10. 2021 → Signal 2021

Czechdesign.cz zpovídal tři tvůrce – designérské duo Vrtišku a Žáka, Milenu Dopitovou a Daniela Červenku – kteří svými instalacemi demonstrují téma, kterému je věnován letošní Signal – udržitelnost.  Přečtěte si, jak tito umělci přistupovali k tvorbě festivalových děl. 

Vrtiška a Žák – Rozkvétání světla
  • Jak se vám, jako produktovým designérům, pracovalo na světelné instalaci? 

V+R: Naše tvorba se nikdy zásadně nevymezovala vůči různorodým tématům. Jsme zvyklí brát nová zadání jako výzvu a zároveň jako oživující moment k dosavadní tvorbě. Nicméně jsme se, jako produktoví designéři, do instalace jasně promítli. Pohybujeme se totiž někde na pomezí světelného produktu a umělecké intervence ve veřejném prostoru.

  • Do jaké míry je možné instalacemi předat letošní ústřední myšlenku ekologie návštěvníkům? 

V+R: My jsme se konkrétně touto otázkou zabývali od počátku. Bylo pro nás zásadní předat sdělení napřímo a ukázat divákům, že existuje alternativní řešení. Doufáme, že se skrz naši interaktivní expozici podaří návštěvníky přimět k zamyšlení nad faktem, že je pouze na nás, jakou cestu si zvolíme.   

Milena Dopitová – Jeff
  • Do jaké míry je možné instalacemi předat letošní ústřední myšlenku ekologie návštěvníkům? 

MILENA: Ekologické téma festivalu vychází z naléhavé změny přístupů v chování nás všech k životnímu prostředí. Směřuje k reflexi zdravého vývoje na naší planetě, otevírá nové možnosti a cesty, jak s tímto problémem pracovat v kontextu budoucích generací. Reálná zkušenost s virovým onemocněním COVID-19 se nás ve vlnách stále dotýká a má vliv na naši existenci a životní podmínky. Ocitáme se v celospolečenské krizi a v současné době si jen těžko umíme představit její dosah. Bohužel i s touto zkušeností letošní téma Signálu navazuje na předchozí ročník Plánem C. Objekt Jeff otevírá také otázky spojené s ohrožením životního prostředí. Těžní věže jsou nositelem bohatství, ale zároveň důkazem nezdravé existence. Živým systémům přináší zdravotní a environmentální problémy, ve městech mají vliv na ovzduší z důsledku plynných a prašných emisí, zintenzivňují hluk, zhoršují kvalitu půdy, podzemní vody a mohou narušit i migraci živočichů. Jsou mocenským nástrojem, manipulátorem, který hlásá všeobecný prospěch na úkor životodárných ztrát.

Daniel Červenka – Radikální kompromis
  • Do jaké míry je možné instalacemi předat letošní ústřední myšlenku ekologie návštěvníkům? 

DANIEL: Letošní instalace nabízí fantastickou příležitost komunikovat téma ekologie a životního prostředí se širší společností. Kontext a komplexitu stávající environmentální situace je potřeba podporovat všemi dostupnými způsoby. V rámci možností pro vyjádření pozice a pohledu nabízí instalace unikátní prostředky pro komunikaci a porozumění situace ze strany umělců, a to skrze media, která jsou atraktivní pro širší společnost a která by se bez těchto medií potenciálně nedostala k příležitosti se nad tématy jinak zamyslet. Jinými slovy, kreativní media dovolují společnosti se aktivně angažovat v tématech novými způsoby. Jsou méně preskriptivní a jsou to prostředky pro zamýšlení, pro otevření nových perspektiv.

V kontextu našeho díla se snažíme vytvořit v divákovi otázky a kontrast. Radikální kompromis je o odloučení od přírody. Všechny barvy, tvary, textury – naše dílo je postaveno na výsledku lidské aktivity a negativního dopadu na životní prostředí. Chceme v divákovi vyvolat zkoumavost, a to tím způsobem, že nabídneme ukázku něčeho, co je na první dojem zajímavé, možná i krásné, ale po hlubším zamýšlení je výrazem velice negativního zásahů. Tento kontrast následně nabídne divákovi prostor se zamyslet, zda to, co děláme, je v pořádku, pokud ne, tak proč ne, a pokud víme, že to v pořádku není, tak co se s tím dá dělat?

Tento článek byl editován a zkrácen pro potřeby našeho webu se souhlasem autorky a redakce. Celý text si můžete přečíst na Czechdesign.cz.