Zdraví

Rychle blikající světla a efekty některých instalací mohou u citlivějších osob způsobovat fotosenzitivní epileptické záchvaty. Zvažte proto svoji účast na festivalu s ohledem na váš zdravotní stav. Informace o tom, které instalace nejsou vhodné pro osoby s epilepsií najdete v mapě i v programu na webu. V ulicích budou pro všechny případy k dispozici vozy rychlé záchranné služby.