Aktuálně

Nová aplikace je venku!

Stáhněte si festivalovou aplikaci a mějte mapu, program i všechny potřebné informace vždy po ruce! Navíc s ní zažijte náš zbrusu nový projekt Signal AR. Na nic nečekejte a vyražte do Karlína objevovat unikátní instalace skryté v rozšířené realitě.

Ke stažení na App StoreGoogle Play.

Anabáze

19:00 → 22:00
  • 18 Doprovodný program
  • Výstava

O projektu

Studenti ateliéru Time-Based Media, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně

Jan Poš, Štěpán Kovář, Karim Tarakji, Vojtěch Groot

Signal Festival dlouhodobě podporuje nejmladší generaci audiovizuálních umělců. V rámci letošního doprovodného programu tak nabídne výstavu čtyř studentů ateliéru Time-Based Media z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně. Prezentovaná díla reflektují témata environmentu a změny klimatu, kladou zneklidňující otázky, zda je to, co vidíme a vnímáme, skutečné, zabývají se otázkami vesmírného odpadu.

Díla:

Jan Poš, Vektor větru 

Práce se zabývá tématem environmentu, přesněji působením větru na člověka a krajinu. Dílo vychází ze subjektivním vnímání tohoto živlu. Propojuje exaktní data získaná z meteorologických stanic a citlivé výtvarné ztvárnění. 

——————————–

Štěpán Kovář, Stopy

Audiovizuální prostorová instalace reaguje pokaždé, projde-li divák vytyčeným segmentem. Hlasitý zvuk, aktivující se průchodem každého dalšího diváka v prostoru doznívá ještě dlouho poté, co prostor opustí. Zvuk se na sebe vrství, mohutní s nově příchozími a postupně odeznívá. Autor tímto způsobem reaguje na působení živých aktérů a vztahů, které ovlivňují svým jednáním životní prostředí a naši planetu. Dává tak naději, že stopa veškerého lidské chování může být s ohledem na dlouhověkost a komplexnost celého ekosystému nicotná. Ačkoliv se nám zdá otisk naší civilizace v současné chvíli výrazný a s dlouhodobými následky, přesto nakonec zmizí úplně. Věk lidí bude jen nicotnou etapou planety.

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=hWGwGRaVIzs

——————————–

Karim Tarakji, Spacejunk

Kolem naší planety dodnes obíhají miliony uměle vytvořených předmětů, které již neslouží užitečné funkci. Označujeme je jako orbitální trosky. Více než půl milionu z nich je neustále monitorováno, aby se zabránilo kolizím se stále aktivními satelity a ISS. Tento projekt monitoruje více než 17 000 těchto objektů v reálném čase. Jejich trajektorie je průběžně kreslena, vrstvena a transformována. Daný pohled odpovídá přesné poloze, ze které je pozorován.

Odkaz: https://karimtarakji.cz/index.php/installations/spacejunk/

——————————-

Vojtěch Groot, Pure Wind

Instalace experimentálním způsobem tematizuje otázky environmentu a budoucnosti zemského ekosystému. Odkazuje k zájmu autora, který pomocí jemných proměn statických zvukových ploch, užití diegetických ruchů a hledání harmonií v industriálních zvukových polích zde diváka na cestu prostorem s pokřivenou percepcí času. 

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Qfqq7CPzc

  • Partner výstavy

    Divadlo Archa