Signal Talks: Kateřina Šedá a další (CZ) → Ekosystém tvůrce

10/10/2023, 18:30
  • Doprovodný program
  • Signal Talks

O projektu

Život umělce je spletitým systémem vazeb, myšlenek, technik, prostředí, produkční či organizační práce a mnoha dalších nepostižitelných elementů nezbytných pro tvůrčí energii. Každý umělec si utkává vlastní ekosystém tvorby. V roce 2003 se v rámci 50. ročníku Benátského bienále pokusil kurátor Igor Zabel na tento fenomén poukázat výstavou nazvanou Individual Systems, na níž byl zastoupen také umělec Pavel Mrkus, aktuální hlavní kurátor Signal Festivalu. Díla Kateřiny Šedé, která pracuje na novém projektu pro Signal Festival a ve své tvorbě se zabývá fenomény společenských paradigmat, jsou jedinečným úkazem. Sochařské instalace Pavla Korbičky, nedávno vystavené v Domě umění města Brna, naopak utvářejí prostor pro individuální procházku formovanou světlem. Jana Bernartová využívá podvratnosti počítačového jazyka, který podrobuje kritické tortuře a demaskuje jeho klamnou dokonalost. Individuální a rozdílné autorské světy se setkávají v diskusi nad povahou světla v aktuální umělecké praxi Marka Šilpocha, který je zároveň kurátorem výstavy Elektrosalon v The Chemistry Gallery. Posledním prezentujícím bude umělec působící na pomezí sochařství, objektu a architektury Jiří Příhoda. Prezentace spojená s diskuzí s názvem Ekosystém tvůrce je určena všem, kteří chtějí nahlédnout do spletitých zákoutí vzniku umělecké tvorby.

Na diskusi je možné se přihlásit přes platformu GoOut .

O umělci

Jana Bernartová je absolventkou Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde studovala Ateliér vizuální komunikace. Prošla také Ateliérem fotografie a intermediálních přesahů Ľuba Stacha na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě (2006–2007) a Ateliérem intermédií Václava Stratila na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (2007–2009). Doktorský studijní program úspěšně ukončila v Ateliéru supermédií Federica Díaze na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (2010–2013). Žije a pracuje v Praze a v Liberci. Ve své tvorbě prověřuje vztahy mezi virtualitou digitálního prostoru a jejími materiálními vstupy do předmětného světa.

Pavel Korbička je sochař a vizuální umělec. Působí jako pedagog v Ateliéru prostorové tvorby na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Mezi autorovy trvalé realizace patří Nepravý úhel ve schodišťové hale Domu pánů z Kunštátu brněnského Domu umění, Vertikála 01 v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku nebo Rytmizace prostoru v sídle SCOPE BLN v Berlíně. Vystavuje v České republice i zahraničí, široké veřejnosti se představil také na mezinárodním festivalu umění světla v Toruni nebo na výstavě u příležitosti milánského Expa v roce 2015. Je držitelem stipendia Pollock Krasner Foundation v New Yorku. Žije a pracuje v Brně.

Jiří Příhoda je český výtvarný umělec, který působí na pomezí sochařství, objektu a architektury. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze a pražskou Akademii výtvarných umění, kde navštěvoval ateliéry Stanislava Kolíbala a Aleše Veselého. V roce 1997 získal Cenu Jindřicha Chalupeckého. V roce 1998 spolu s hudebníkem a zvukovým umělcem Brianem Enem vystavil v pražské Nové síni instalaci Music for Prague. Později se k ní vrátil – opět s Brianem Enem – v projektu NAVE, který byl k vidění letos v létě v Galerii Rudolfinum. V období 2005 až 2015 vedl ateliér intermediální tvorby na pražské AVU. Velmi charakteristické jsou jeho místně specifické instalace, kterými reaguje na daný architektonický prostor. V instalaci 3274,8 metrů krychlových takto proti sobě postavil exteriér a interiér Libeňské synagogy. Od roku 1994 se věnuje také videoprojekci. Cizí filmové materiály, jako jsou záběry živelních pohrom i scény ze slavných filmů, přitom různým způsobem přetváří a promítá ve specifických prostorových situacích. Jeho dosud největším galerijním projektem se však stala v roce 2022 samostatná výstava Void v pražské Galerii Rudolfinum. Jiří Příhoda žije a tvoří ve Spojených státech amerických a v Praze.

Kateřina Šedá je česká umělkyně, která se zaměřuje na sociálně koncipované akce, do nichž často zapojuje ty, kteří s uměním nemají nic společného. Prostřednictvím vyprovokované aktivity se snaží probudit trvalou změnu v jejich chování. Je autorkou více než padesáti projektů v České republice i v zahraničí. Za svou práci obdržela řadu ocenění, například Architekt roku, Magnesia Litera, Nejkrásnější česká kniha nebo Cenu Jindřicha Chalupeckého.

Marek Šilpoch je umělec s širokým rozsahem zájmů a zkušeností. Má za sebou studium grafického designu a designu skla na pražské UMPRUM, ale také řadu eventů, kde působil jako tzv. visual maker. V současnosti se věnuje volné tvorbě a v rámci doktorského studia na FUD UJEP zkoumá fenomén světla v dějinách umění a současné vizuální kultury. Mimo jiné působil jako jeden z kurátorů Signal Festivalu v letech 2018–2021. Pro letošní ročník připravuje výstavu s názvem ELEKTROSALON: From the Rave to the Gallery, která prezentuje současnou tvorbu umělců české vizuální scény spojené s warehouse parties. Výstava je součástí jeho doktorské práce. Kromě toho, že je kurátorem výstavy, se na ní objeví i v roli umělce.

  • Za podpory

    Holešovická tržnice