Signal Talks: Iva Polanecká a další (CZ) → Ekosystém veřejného prostoru

9. 10. 2023, 18:00
  • Doprovodný program
  • Signal Talks

O projektu

Jak může vypadat udržitelný umělecký projekt ve veřejném prostoru? Mohou takové projekty podpořit občanskou angažovanost, a pokud ano, jak? Jaký vztah se vytváří mezi uměleckým projektem a městskou krajinou?

Ekosystém veřejného prostoru je stejně živý a organický jako přírodní svět. Prochází proměnami, vývojem, plánováním, tvorbou, užíváním i zánikem. Může být shlukem nahodilých či promyšlených staveb, mobiliáře nebo nejrůznější technické infrastruktury, nicméně jeho smysl zůstává v tom, že je naplněný životem. Kvalita, kterou do prostoru vnáší umění, má v dějinách urbanismu zásadní místo.

Signal Festival se od svého počátku pohybuje ve veřejném prostoru. Letos však vstupuje také mimo své hlavní festivalové trasy. Nový programový cyklus Satelity představuje trojici stálých uměleckých děl v pražském veřejném prostoru, které během Signal Festivalu doplňuje světelná projekce. Jedná se přitom o unikátní díla, jež inovativním způsobem pracují s digitálními nástroji, modelováním a konstrukcí a souzní s letošním festivalovým tématem Ekosystémy I: Průzkum. Jedním z těchto děl je slavný Obklad čtyř větracích komínů Letenského tunelu od Zdeňka Sýkory, přičemž tvorbu umělce představí v rámci diskuze historik umění Pavel Kappel. Výstava kolektivu Lunchmeat Studio s názvem The Grief of Misfit Cathedrals, kterou mohou vidět návštěvníci festivalu v Kunsthalle Praha, se naopak zabývá zanikajícími relikty architektury. Projekt uvedou autor Jakub Pešek a kurátorka Iva Polanecká. Signal Festival zastoupí kurátor Pavel Mrkus. Moderátorkou diskuze je Tereza Willoughby.

Na diskusi je možné se přihlásit přes platformu GoOut

O umělci

Pavel Mrkus je hlavním kurátorem Signal Festivalu. Je absolventem Ateliéru skla pod vedením prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Institutu ekumenických studií na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společně s Danielem Hanzlíkem založil a vede ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde působil mezi lety 2015 a2023 jako děkan. Mrkus ve své tvorbě používá zejména nové technologie. Dlouhodobě se zabývá audiovizuálními projekty, při kterých využívá digitální obrazové a zvukové prostředky, často ve vztahu ke konkrétnímu místu. Opakovaně se vrací k motivům spirituality, hledá rovnováhu mezi přírodním a umělým i věnuje se také nejrůznějším environmentálním tématům. Jeho práce byly prezentovány mimo jiné na Bruselském či Benátském bienále, v Chelsea Art Museu v New Yorku, v Galerii Rudolfinum, v kutnohorském GASK, na Nové scéně Národního divadla, v Domě umění města Brna, v Domě umění v Českých Budějovicích nebo v pražské Národní galerii.

Pavel Kappel je český historik umění. Vystudoval dějiny umění na FF UK v Praze. Jako téma diplomové práce si vybral tvorbu Zdeňka Sýkory a od té doby se zabývá nejen jeho dílem, ale také konstruktivními a novými tendencemi 60. let v celoevropském kontextu. Připravil několik samostatných výstav Zdeňka Sýkory v Galerii Zdeněk Sklenář, Galerii hl. m. Prahy a Muzeu umění v Olomouci, byl kurátorem putovní mezinárodní přehlídky sbírky Hanse-Petra Rieseho, výstavy 1968:computer.art v Moravské galerii v Brně a výstavy Konstruktivní tendence. Mezi napětím a křehkou stabilitou v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Jako autor nebo spoluautor je podepsán pod řadou publikací, o umění příležitostně píše např. do časopisu Art&Antiques.

Jakub Pešek je light designér, vizuální umělec a scénograf, který dlouhodobě zkoumá možnosti práce se světlem ve vztahu k prostoru. Vede kreativní Lunchmeat Studio a je také zakladatelem Lunchmeat Festivalu zaměřujícího se na elektronickou hudby a nová média.

Iva Polanecká je kurátorka Kunsthalle Praha. Je absolventkou ateliéru Time-Based Media na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, kde se podílela na programu Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP. Spolu s Martinem Markem, Polinou Khatsenko, Janem Krombholzem a Petrem Hanžlem působí v ústeckém kolektivu phonon~.

  • Partner instalace

    Kunsthalle Praha