Aktuálně

Nová aplikace je venku!

Stáhněte si festivalovou aplikaci a mějte mapu, program i všechny potřebné informace vždy po ruce! Navíc s ní zažijte náš zbrusu nový projekt Signal AR. Na nic nečekejte a vyražte do Karlína objevovat unikátní instalace skryté v rozšířené realitě.

Ke stažení na App StoreGoogle Play.

Vítězslav Plavec a Filip Zeman (CZ) → Simulakra

19:00 → 24:00
  • 16 Doprovodný program
  • Instalace

O projektu

Simulakrum můžeme chápat jako označení kopie bez originálu či formy bez obsahu. Stejnojmenná instalace studentů Technické univerzity v Liberci, která se stala vítězem otevřené studentské výzvy Cena Neon pořádané Signal Festivalem a společností Pražská plynárenská, využívá speciálních plošných čoček. Ty vytváří dynamické obrazy deformovaného okolí i samotných vystavených objektů a jejich pozorovatelů, tedy vás, festivalových návštěvníků. Svým tvaroslovím se snaží zapadnout do kolážovité a někdy až chladné městské architektury, avšak obrazy které nabízí, tuto skutečnost rozkládají a přetváří do mnohdy nerozpoznatelných podob. Na první pohled mohou být objekty vnímány jako součást městského mobiliáře. Jakmile se k nim ale přiblížíte, uvědomíte si, že neplní žádnou očividnou funkci. Pouze klamou tělem. Jsou to podivné vývěsní tabule, které posouvají významy existujícího okolního světa. Simulakra zosobňují zmatení jedince plynoucí ze zintenzivnění a zrychlení smyslových vjemů typických pro současnou dobu.

O umělci

Vítězslav Plavec je začínajícím umělcem a studentem oboru Výtvarné umění – tvorba ve veřejném prostoru na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Zabývá se především prostorovými instalacemi. Často přitom využívá moderní technologie a materiály. Společným tématem jeho prací je světlo a jeho vztah k vnímání prostoru a iluzi. Od roku 2018 působí v uskupení UAII Richarda Loskota.

Filip Zeman je studentem oboru Architektura a urbanismus na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Ve své tvorbě jak u architektury, tak volného umění pracuje s tématem času a omšelé elegance a snaží se bořit hranice mezi divákem a objektem pomocí jakési „estetické ohavnosti“. Hledá rovnováhu mezi uměním a architekturou a jejím vlivem na veřejný prostor. 

  • Patron instalace

    Pražská plynárenská