Signal Calling 2022

Signal Festival & PrusaLab vyhlašují open call: Signal Calling 2022

 

Otevřená výzva pro kreativce a umělce

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují výzvu k vytvoření umělecké instalace pro 10. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 13. do 16. října 2022. Výzva je určena českým autorům, případně autorům dlouhodobě působícím na území České a Slovenské republiky. Cílem výzvy je návrh a realizace uměleckého díla, které bude zařazeno do hlavního programu Signal Festivalu 2022.

Zadání

Tématem výzvy je oslava vědecko-technologického pokroku. Uměleckým dílem je myšlena objektová instalace, která kreativním způsobem pracuje se světlem jako důležitou technologickou součástí díla. Vítány jsou projekty, které v sobě neotřelým způsobem prezentují současné pokročilé technologie nebo reflektují současné vědecké koncepty a teorie. S ohledem na umístění festivalu do večerního města je žádoucí, aby i tak zůstávalo světlo v díle prezenční. Velmi důležitým pro posouzení projektu je způsob využití kapacity kreativní dílny PrusaLabu.

Umístění

Vybrané dílo bude umístěno do venkovní lokace centra Prahy, proto by mělo minimálně po dobu jednoho týdne odolat podzimním povětrnostním podmínkám. Při tvorbě interaktivního díla je potřeba myslet na vysokou návštěvnost festivalu, a proto instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem festivalu. Pokud bude instalace koncipovaná s ohledem na potenciální transport a častou de/instalaci, bude to komisí pozitivně ohodnoceno.

Realizace a technické náklady díla

Na výrobu instalace PrusaLab poskytne rozpočet v hodnotě 150 000 Kč a to formou materiálu a poskytnutím technologických kapacit, zázemí a výrobní podpory PrusaLabu.

Přehled technického zázemí PrusaLabu najdete zde.

Pro lepší představu, co PrusaLab nabízí, doporučujeme vaší koncepci předem konzultovat s PrusaLabem. K výrobě instalace lze použít materiály a prvky Prusa Research, které se při produkci současných tiskáren již dále nepoužívají. Ilustrační seznam s fotografiemi můžete najít zde. (Jedná se zejména o displeje, krokové motory, senzory, zdroje apod.)

Honorář

Tvůrce vybrané instalace bude za vytvoření díla odměněn honorářem 30 000 Kč, 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3s+ a půlročním členstvím v PrusaLabu.

Výběr nejvhodnějšího návrhu

Z přihlášených projektů bude k realizaci vybrán jeden projekt. Projekt bude vybrán odbornou komisí složenou z členů programové rady Signal Festivalu a zástupců PrusaLabu.

Přihláška

Deadline pro zaslání přihlášek byl 31. 3. 2022. Děkujeme za váš zájem.

Kontakt

  • program@signalfestival.com – informace a konzultace k opencallu
  • info@prusalab.cz – informace a konzultace ohledně možností a vybavení PrusaLabu

Podívejte se, jak vznikala jedna z nejoblíbenějších festivalových instalací Reflexe, která vyhrála Signal Calling 2019 v tomto videu.

Foto: Ray Baseley, Constellations de Metz

Upozornění
Signal Festival a PrusaLab si vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze výzvy.