×
Aktuálně

Vyhlašujeme Signal Calling 2023

Chcete představit svojí tvorbu v rámci hlavního programu 11. ročníku Signal Festivalu, který proběhne od 12. do 15. října? Tak neváhejte a přihlaste se do open callu, který pořádáme společně s kreativní dílnou PrusaLab. Deadline pro zaslání přihlášek je 31.3.2023.

Bližší informace najdete zde.

Signal Festival & PrusaLab vyhlašují otevřenou technologicko-kreativní výzvu: Signal Calling 2023

Obecné

Signal Festival a PrusaLab společně vyhlašují otevřenou výzvu na vytvoření uměleckého díla pro 11. ročník Signal Festivalu, který proběhne od 12. do 15. října 2023. Cílem výzvy je návrh a realizace instalace, která bude zařazena do hlavního programu Signal Festivalu 2023. 

Komu je výzva určena

Výzva je určena českým autorům, případně autorům dlouhodobě působícím na území České a Slovenské republiky. Hlásit se mohou profesionálové jak z oborů kreativních tak technických. Vítáme všechny architekty, designéry, programátory, umělce nebo technické inženýry. Stejně tak jsme otevřeni studentům všech zmiňovaných oborů. Je možné se hlásit jako jednotlivec i jako skupina.  

Zadání

Uměleckým dílem je myšlena objektová instalace, která kreativním způsobem pracuje se světlem jako důležitou technologickou součástí díla. Vítány jsou projekty, které v sobě neotřelým způsobem prezentují současné pokročilé technologie nebo reflektují současné vědecké koncepty a teorie. S ohledem na umístění festivalu do večerního města je žádoucí, aby i tak zůstávalo světlo v díle prezenční. Důležité pro posouzení projektu je způsob využití kapacity kreativní dílny PrusaLabu.

Inspirace

Pokud byste si nevěděli rady s prvotním nápadem, nabízíme vám čtyři výchozí koncepce, ze kterých můžete čerpat inspiraci. Jedná se o “computer vision”, jako o fenomén popisující realitu z pohledu technologie. Počítačové vidění funguje jako abstraktní princip jak humanizovat chladný hardware a propojit ho s lidským wetware. “Big data” nebo zevrubná analýza velkých datových toků. Hledejte různé veřejně přístupné databáze dat a nechte se inspirovat jak podobné datové toky odhalit v zajímavém vizuálním nebo materiálovém kontextu. Dalším konceptem je “hra”. Hra je zjednodušení skutečnosti, zestručnění reality na algoritmickou operaci mezi jednotlivými účastníky, kteří něco chtějí a musí proto vytvořit úsilí, hráči nemusí být jen lidé, ale uživatelé nebo neživé kódy. Herní principy nebo gamifikace jsou v současnosti jedním z přístupů jak rozšiřovat znalosti nebo dovednosti studentů stejně tak jako přinášet informace k divákovi nebo jak jednoduše popsat složitou problematiku. Posledním principem, který je dlouhodobě fascinující, protože je neustále přítomný v našich životech je “příroda”. Přirozené principy světa kolem nás v sobě obsahují přesnou matematiku, jsou popsány formulemi chemickými a fyzikálními. Přesto všechno příroda obsahuje ještě něco navíc, co není měřitelné, co v nás vyvolává příjemné pocity, aniž bychom přesně chápali, z čeho tento pocit plyne. Inspirujte se tímto pocitem a přeložte řeč přírodním procesů do slovníku technologie a světla!

Umístění

Vybrané dílo bude umístěno do venkovní lokace centra Prahy, proto by mělo minimálně po dobu jednoho týdne odolat podzimním povětrnostním podmínkám. Při tvorbě interaktivního díla je potřeba myslet na vysokou návštěvnost festivalu a proto instalace musí odolat náporu tisíců diváků. Životnost díla by neměla končit posledním dnem festivalu. Pokud bude instalace koncipovaná s ohledem na potenciální transport a častou de/instalaci, bude to komisí pozitivně ohodnoceno.

Realizace a technické náklady díla

Na výrobu instalace PrusaLab poskytne rozpočet 150 000 Kč na materiál pro výrobu instalace, dále pak zázemí dílny a výrobní kapacity strojů a mistrů.

Přehled technického zázemí PrusaLabu najdete zde https://docs.google.com/document/d/14oMW80m8FGcIzrjHAl5DirnwOvc4EztYBzyIvClMi64/edit?usp=sharing.

Pro lepší představu, co PrusaLab nabízí, doporučujeme vaší koncepci předem konzultovat s Labem. K výrobě instalace je možné využít materiály a prvky Prusa Research, které se při produkci současných tiskáren již dále nepoužívají. Ilustrační seznam s fotografiemi můžete najít zde https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1RquQX-MWzC8u34h6DPvbzmbS1l0pLrP0

(Jedná se zejména o displeje, krokové motory, senzory, zdroje apod.)

Pravidla soutěže

Výzva bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole budeme přijímat návrhy na projekty až do uzávěrky přihlášek. Poté budou vybrány projekty k postupu do druhého kola a doporučeny autorům k rozpracování a upřesnění. Všechny projekty budou za účast ve druhém kole odměněny skicovným ve výši 5 000 Kč. Komise ve druhém kole rozhodne o jednom projektu, který bude vybrán k realizaci. Tvůrce vybrané instalace bude za vytvoření díla odměněn honorářem 40 000 Kč, 3D tiskárnou Original Prusa i3 MK3s a tříměsíčním projektovým členstvím v PrusaLabu. 

Přihláška

Vaše projekty přihlašujte pomocí tohoto online dotazníku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOIFzRsVsPy35K4fZT4D-r2K2-1gP_ADfYVVlQJBfzPtuY7A/viewform?usp=pp_url 

Harmonogram

Uzávěrka přihlášek – 31.3.2023

Kontakt

Podívejte se, jak vzniklo loňské vítězné dílo Nezmar od tria Ondřej Drahokoupil, Vítězslav Plavec and Filip Zeman.

Upozornění

Signal Festival a PrusaLab si vyhrazuje právo nevybrat žádného vítěze výzvy.