Signal Talks (CZ)

Pavel Mrkus je hlavním kurátorem Signal Festivalu. Je absolventem Ateliéru skla pod vedením prof. Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a Institutu ekumenických studií na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Společně s Danielem Hanzlíkem založil a vede ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde působil mezi lety 2015 a2023 jako děkan. Mrkus ve své tvorbě používá zejména nové technologie. Dlouhodobě se zabývá audiovizuálními projekty, při kterých využívá digitální obrazové a zvukové prostředky, často ve vztahu ke konkrétnímu místu. Opakovaně se vrací k motivům spirituality, hledá rovnováhu mezi přírodním a umělým i věnuje se také nejrůznějším environmentálním tématům. Jeho práce byly prezentovány mimo jiné na Bruselském či Benátském bienále, v Chelsea Art Museu v New Yorku, v Galerii Rudolfinum, v kutnohorském GASK, na Nové scéně Národního divadla, v Domě umění města Brna, v Domě umění v Českých Budějovicích nebo v pražské Národní galerii.

Pavel Kappel je český historik umění. Vystudoval dějiny umění na FF UK v Praze. Jako téma diplomové práce si vybral tvorbu Zdeňka Sýkory a od té doby se zabývá nejen jeho dílem, ale také konstruktivními a novými tendencemi 60. let v celoevropském kontextu. Připravil několik samostatných výstav Zdeňka Sýkory v Galerii Zdeněk Sklenář, Galerii hl. m. Prahy a Muzeu umění v Olomouci, byl kurátorem putovní mezinárodní přehlídky sbírky Hanse-Petra Rieseho, výstavy 1968:computer.art v Moravské galerii v Brně a výstavy Konstruktivní tendence. Mezi napětím a křehkou stabilitou v Galerii Benedikta Rejta v Lounech. Jako autor nebo spoluautor je podepsán pod řadou publikací, o umění příležitostně píše např. do časopisu Art&Antiques.

Jakub Pešek je light designér, vizuální umělec a scénograf, který dlouhodobě zkoumá možnosti práce se světlem ve vztahu k prostoru. Vede kreativní Lunchmeat Studio a je také zakladatelem Lunchmeat Festivalu zaměřujícího se na elektronickou hudby a nová média.

Iva Polanecká je kurátorka Kunsthalle Praha. Je absolventkou ateliéru Time-Based Media na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, kde se podílela na programu Domu umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu UJEP. Spolu s Martinem Markem, Polinou Khatsenko, Janem Krombholzem a Petrem Hanžlem působí v ústeckém kolektivu phonon~.