Tets Ohnari (JP) → juxtaposition

About project

Sochaře Tetse Ohnariho fascinuje fénomén tvorby uměleckého díla se vším, co to obnáší. Vztah umělce a vytvářeného předmětu Ohnari zkoumá jak na úrovni hmoty, se kterou umělec pracuje a vtiskuje do ní své myšlenky a hodnoty, tak na úrovni hluboce filozofické. Zajímá ho například, jestli tento princip funguje i opačně a jestli tedy nějakým způsobem ovlivňuje i umělecké dílo svého tvůrce. Místo toho, aby koncepty vzniku a zániku, předmětu a podmětu nebo emocionálního a racionálního přístupu vnímal jako protikladné, nachází v nich souvislosti, a ty pak využívá pro svou vlastní tvorbu.

Pro letošní SIGNAL festival vytvořil Tets Ohnari hned dvě instalace. Juxtaposition vychází z japonské tradice origami, které vytrhuje z obvyklé intimity drobných papírových skládaček a představuje je v monumentální formě ve veřejném prostoru.

About artist

This Japanese sculptor knows the Czech scene very well; since his studies at the Academy of Fine Arts in 2007, he has been often creating and exhibiting here. His work is influenced by the tradition of Japanese minimalism; however, Tets Ohnari is able to charge it with a profound subtext as well. His artistic range is extremely wide, stretching from intimate sculptures to spectacular site-specific installations. He also likes to work with the element of light which, among other things, he includes in his glasswork.

https://xprs.imcreator.com/viewer/vbid-10bc7-ujo5zaou/vbid-10bc7-ujo5zaou

 

Supported by

  • AGC