Jaroslav Prokopec, Lucie Havlová, Barbora Volfová, Rudolf Matějček – studentský projekt ateliéru Intermediální tvorby I, škola Mileny Dopitové, Akademie výtvarných umění (CZ) → Anonymous Illusion

O projektu

V projektu s názvem Anonymous Illusion pracují studenti Intermédií I s pojmem zdánlivosti originality jedince. Připravili objekt, do jehož uzavřeného centrálního prostoru návštěvníci vstupují, jsou zde snímáni několika webovými kamerami, jejich obraz je dataprojektory živě přenášen na vnější plášť celé instalace, a oni se tak nevědomky ocitají v centru pozornosti okolních diváků. Venku se divák mění na glorifikovaný předmět v nadživotní velikosti, uvnitř se díky uzavřenému prostoru divák konfrontuje se svou osobností v podobě průměrného návštěvníka festivalu.

Koncept využívá pokročilých technologií umělé inteligence a strojového učení Microsoft Cognitive Services.

SIGNAL CALLING

Sekce SIGNAL CALLING objevuje zajímavé projekty zejména mladší generace českých umělců, kteří se věnují práci se světlem a neotřelým způsobem upozorňují na zajímavá místa na území Prahy. Jedná se o indoorové i outdoorové světelné instalace, interaktivní světelné projekty, nasvícení zajímavých architektonických prvků ve městě či jiné ideje související s uměleckým využitím světla. Projekty byly do sekce vybrány v rámci otevřené výzvy, do které se mohl přihlásit každý umělec či umělecká skupina dlouhodobě tvořící na území České republiky. Patronát nad sekcí SIGNAL CALLING převzala pro letošní ročník festivalu ČT art.

ČT art – patron sekce SIGNAL CALLING

Umění probouzí skutečnou osobnost člověka, posouvá hranice našeho vnímání a obohacuje náš život. Umění je art. Art je Česká televize. Generální mediální partner SIGNAL festivalu. Seznamte se s generací mladých českých umělců v sekci SIGNAL CALLING powered by ČT art.

O umělci

Jaroslav Prokopec, Lucie Havlová a Barbora Volfová jsou studenti druhého ročníku ateliéru Intermediální tvorby I na pražské Akademii výtvarných umění (AVU), Rudolf Matějček v ateliéru působí jako asistent. Intermediální tvorba I – vedená Milenou Dopitovou, jednou z nejvýznamnějších a nejvýraznějších českých konceptuálních umělkyň – je chápána jako multidisciplinární platforma a prostředek pro formulování myšlenek napříč různými výrazovými prostředky i multimediálními směry a projekty v ní jsou ve většině případů spjaty s prostorovou tvorbou.

Podporuje

  • Městská část P1

  • ČT art