Signal je festival digitální a kreativní kultury. Za 11 let v Praze přivítal více než 5 milionů diváků.

Více o festivalu

Program je tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence, ale i konceptuálního umění. Festival rád vzdělává sebe i návštěvníky. Spojuje historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími technologiemi a současnými společenskými tématy.

Signal Festival je jedním z největších producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší české tvůrce, stál u vzniku více než sedmdesáti originálních instalací, které byly vytvořeny speciálně pro festival. Pořádá doprovodné programy pro děti, odbornou veřejnost i studenty. Spolupracuje s celou řadou zahraničních festivalů a kulturních institucí.

Za vznikem festivalu stojí producent Martin Pošta, kurátor Jan Rolník a umělec Amar Mulabegovič z umělecké skupiny The Macula. Po úspěchu videomappingu k 600. výročí Staroměstského orloje, který v roce 2010 realizovala právě skupina The Macula s Martinem Poštou, vznikla myšlenka širšího představení oboru světelného umění v České republice prostřednictvím festivalu.

Přípravy prvního ročníku trvaly celkem 3 roky. Organizátorům se podařilo do Prahy přivést velká oborová jména z celého světa a za podpory hlavního města Prahy, městských částí Prahy 1 a 2 i dalších partnerů založit tradici festivalu světla.

Umělecká rada

Umělecká rada je nezávislým poradním orgánem Signal Festivalu. Jeho součástí jsou přizvané osobnosti z různých oblastí kultury. Umělecká rada dohlíží na dlouhodobý vývoj a kvalitu festivalu jako kulturní instituce a pomáhá vytvářet dlouholetá partnerství s institucemi, které jsou klíčové pro vývoj festivalu jako mezinárodně uznávané přehlídky audiovizuálního umění. Účast v Umělecké radě Signal Festivalu je dobrovolná, jde o čestnou a neplacenou funkci.

 • Martin Pošta

  Martin Pošta je zakladatelem několika významných kulturních akcí a dlouholetým manažerem v oblasti kultury. Absolvoval VŠE a FAMU, pracoval pro MFF Karlovy Vary a produkoval filmy a dokumenty, včetně Česká RAPublika. Podílel se na vzniku filmu Myši patří do nebe a založil designSUPERMARKET. Jako šéfredaktor působil na televizi Nova a později jako producent u audiovizuálního uměleckého sdružení The Macula. V roce 2013 spoluzaložil Signal, festival digitální a kreativní kultury. Je absolventem DeVos Institute of Arts management na Univerzitě v Marylandu. Historicky působil jako kurátor festivalu Spotlight v Bukurešti, Lux Helsinki, projektu Lux Doral v Miami. V současné době se podílí na kurátorování Signal Festivalu a festivalů v Hong Kongu a Riyadhu.

 • Pavel Mrkus

  Pavel Mrkus je výtvarný umělec, společně s Danielem Hanzlíkem založil ateliér Time-Based Media na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde působil od roku 2015 až do začátku roku 2023 jako děkan. Pavel Mrkus ve své tvorbě používá zejména nové technologie. Dlouhodobě se zabývá audiovizuálními projekty, při kterých využívá digitální obrazové a zvukové prostředky často ve vztahu ke konkrétnímu místu. Jeho práce byly prezentovány mimo jiné na Bruselském či Benátském bienále, v Chelsea Art Museu v New Yorku, v galerii Rudolfinum, v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, na Nové scéně Národního divadla v Praze, v Domě umění města Brna, v Domě umění v Českých Budějovicích nebo v Národní galerii v Praze. Od roku 2023 působí jako hlavní kurátor Signal Festivalu, pro který zpracoval tříletou kurátorskou koncepci s názvem Ekosystémy.

 • Jan K. Rolník

  Jan K. Rolník je kurátor a producent. Založil, produkoval, kurátorsky koncipoval, organizoval nebo řídil různé projekty včetně Pražského Quadriennale 2007 a 2019, Signal Festivalu, Stálých expozic přírody v Národním Muzeu v Praze, Divadelní architektury ve střední Evropě (kniha, výstava, workshopy, webová databáze), Institutu světelného designu Praha, celosvětový network OISTAT, Český pavilon na EXPO 2015 v italském Miláně nebo Interpretační centrum v iráckém Erbílu.

 • Anna Švarc

  Anna Švarc

  Anna Švarc je architektka, urbanistka, projektová manažerka a v současné chvíli i architektka metra. Studovala na Pražské UMPRUM a Berlínské UdK. Pracovala v holandské OMA a poté u Evy Jiřičné, Lifshutz Davison Sandilands a Studio Egret West v Londýně, kde přispěla vzniku Designového manuálu Londýnského metra. Po návratu do Prahy nastoupila na IPR, kde se věnovala jak metru, tak soutěži na lávku z Holešovic do Karlína. Momentálně se soustřeďuje na úpravy návrhů nové linky metra D a integraci uměleckých děl do jeho prostor. Zároveň iniciuje estetickou rekultivaci stávajících stanic a jejich přilehlých veřejných prostranství. Pasportizuje původní umělecká díla a rozvíjí veřejné povědomí o estetických kvalitách architektury a umění metra. Jednou z její hlavních agend je také zprostředkovat vstup současné výtvarné scény do veřejných prostor metra a to ve všech jeho formách a projevech.

 • David Kořínek

  David Kořínek

  David Kořínek je umělcem a vysokoškolským pedagogem. Na Katedře dějin a teorie umění FUD UJEP v Ústí nad Labem působí od roku 2022 a je zde také proděkanem pro vnější vztahy a internacionalizaci. Do roku 2022 byl vedoucím katedry Centrum audiovizuálních studií na FAMU v Praze. Vede kurzy na UMPRUM a Scholastice. V roce 2008 spoluzaložil s Federicem Díazem Ateliér supermédií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, jehož byl do roku 2018 vedoucím. Na UMPRUM získal akademický titul docent. Na katedře Mediálních studiích MU založil obor Digitální média a vedl zde Mediální laboratoř. Pracoval jako dramaturg v České televizi, se kterou dlouhodobě spolupracuje. Od roku 2007 je členem umělecké skupiny Rafani, která pravidelně vystavuje v evropských galeriích a institucích. Tvorba skupiny zahrnuje práci s nejrůznějšími médii, od galerijních instalací, přes práce ve veřejném prostoru. Skupina je nositelem řady ocenění a jejich díla jsou zastoupeny v institucionálních a soukromých sbírkách.

 • Marie Foltýnová

  Marie Foltýnová je od roku 2013 kurátorkou veřejné plastiky v Galerii hlavního města Prahy. Vystudovala dějiny umění na FF UK. Podílela se na přípravě pražského programu podpory současného umění 2% pro umění ve veřejném prostoru, dnes program funguje pod názvem Umění pro město. Od roku 2018 vede Oddělení správy veřejné plastiky GHMP.

 • Markéta Fantová

  Markéta Fantová

  Markéta Fantová je designérka a scénografka s rozsáhlými zkušenostmi ve vedení uměleckých týmů a tvorbě vzdělávacích programů. Markéta pracuje v divadlech, galeriích a vizuálně inspirativních lokalitách jak v USA, tak v Evropě. Od roku 2016 do roku 2023 se soustředila na formování jednoho z nejvýznamnějších festivalů věnovaných scénografii, performance a designu Pražského Quadriennale performance a prostoru (PQ), kde působila na pozici umělecké ředitelky. Tato práce jí umožnila spolupráci s divadelními tvůrci, designéry, teoretiky a začínajícími umělci z více než 100 různých zemí. Momentálně tvoří novou mezinárodní vzdělávací platformu, Next Robe Generation, pro studenty světelného designu a světelných technologií.

 • Jindřich Ráftl

  R/FRM - Jindřich Ráftl

  Jindřich Ráftl (1987) je absolventem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci (FUA TUL). Ve své praxi se věnuje výzkumu přírodních forem a jejich aplikaci do architektury, designu a umění. V multidisciplinárních projektech řeší nové přístupy k propojování architektury, přírody a technologií. Svoje teoretické i praktické práce prezentoval v rámci Bienále experimentální architektury EAB (2013-19). Je spoluautorem umělecké instalace Laboratoř ticha, prezentované na EXPO 2015 i národního pavilonu na EXPO 2020 v Dubaji. Spoluzaložil a vede multioborové studio JinJan, ve kterém v současnosti působí.

 • Jan Tůma

  Jan Tůma absolvoval studium architektury, na které navázal doktorátem, zaměřeným na umělecké instalace ve veřejném prostoru. Ve svých projektech propojuje umění s novými technologiemi a řeší jejich vztah k prostoru. V minulosti se podílel i na uměleckých instalacích v rámci Signal festivalu. S Jindřichem Ráftlem spoluzaložil a vede studio JinJan.

 • Ondřej Kašpárek

  Ondřej Kašpárek pracuje jako manažer a konzultant v oblasti kreativních průmyslů. Řídí prototypovací a experimentální dílnu PrusaLab, fungující v rámci firmy Prusa Research a je spolutvůrcem myšlenky Signal Open Call, který od roku 2019 dává možnost realizace uměleckých instalací. Ondřej vystudoval Leeds University obor Culture & Creative Enterprise a následně působil v kreativním inkubátoru DEPO2015, který jako první v ČR systematicky podporoval umělce v podnikání. Je zakladatelem organizace Make More, formující maker movement v Čechách a pořádá festival inovátorů a kutilů Maker Faire ve 12 českých městech.