Jan Šrámek & Martin Búřil (CZ)

Vizuální umělec, ilustrátor a grafik Jan Šrámek působí v současné době jako asistent v Ateliéru video na Fakultě výtvarných umění v Brně. Je členem grafického studia ANYMADE a spoluzakladatel projektu padestky.info zabývajícího se československou vizuální kulturou druhé poloviny 20. století. Od roku 2006 se věnuje VJingu a pod jménem VJ Kolouch se účastnil mnoha domácích a zahraničních festivalů. Ve své práci se zabývá převážně experimenty s animovaným filmem, vektorovou grafikou, ilustrací a zkoumáním vztahu mezi statickým a pohyblivým obrazem. Na svých projektech úzce spolupracuje s umělkyní Veronikou Vlkovou a animátorem Martinem Búřilem.

Absolvent brněnské FaVU a pražské FAMU – katedra animace Martin Búřil v roce 2004 – 2006 inicioval a organizoval projekt CIRKUS UMĚNÍ. Je autorem několika krátkých animovaných filmů. Podílí se na divadelně multimediálním projektu AUTOBUF a na dalších projektech pražské nezávislé divadelní scény (Buchty a Loutky, Handa Gote, Nanohach). Často tvoří spolu s animátorem Zdeňkem Durdilem, se kterým v roce 2010 vytvořili pro PAF v Olomouci tzv. bezzdrojovou animaci inspirovanou knižními ilustracemi Zdeňka Sklenáře k legendě o Opičím králi. Od roku 2012 spolupracuje s ilustrátorem a designerem Honzou Šrámkem aka VJ Kolouchem.