Jari Haanperä (FI)

Jari Haanperä pracuje se světlem a videem. Jeho instalace jsou často založeny na principu pohyblivého obrazu, ačkoli je nelze označit za film. Haanperä používá jednoduché displeje a kombinuje low-tech metody práce se světlem, zvukem, motorizovaným pohybem, optikou a objekty.