← Zpět na aktuality
← Zpět na aktuality

Interview → Andrea Möller – ředitelka LUNA festivalu

30. 1. 2024 → Signal Spotlight

1. Kdo jste a čemu se věnujete?

Jmenuji se Andrea Möller a jsem ředitelka Nadace pro mediální umění Friesland, organizace stojící za několika projekty multi mediálního umění. Naší hlavní událostí je každoroční festival mediálního umění LUNA v Leeuwardenu v Nizozemsku, zahrnuje 17denní výstavu mladých umělců mezinárodních tvůrců mediálního umění, 3denní LUNA Nights s velkými a úžasnými, ale také menšími a experimentálními projekty ve veřejném prostoru našeho města, a LUNA Currents – sérii přednášek, workshopů a dalších vzdělávacích a reflexních aktivit, kde umělci, vědci a diváci společně prohlubují diskuzi o tématech, kterých se náš program dotýká.

2. Pokud byste měla přilákat návštěvníky k něčemu v programu letošního festivalu LUNA, co by to bylo a proč?

Och, obtížné. Nikdy se mi nelíbí odpovídat na tuto otázku, protože věřím celému programu od A do Z. Pokud chcete mít příjemný, ale vzrušující první zážitek ze světelného a mediálního umění, doporučuji LUNA Nights. Při procházce městem narazíte na skvělá umělecká díla na všemožných místech – bývalé věznici, parkovací garáži, paláci spravedlnosti, krajském úřadu, bývalém kině, Jeu de Boules centru v kouzelném bývalém divadle – a tak dále a tak dále. Pokud je venku chladno, šedivě a deštivo, nebo pokud jste jednoduše zvědaví na nové umělce s touhou experimentovat a hrát si, a pokud chcete zažít díla pracující s pískem, půdou, ledem a ohněm, pak přijďte naši výstavu Young Masters.

Ale především: pokud vás práce, které představujeme, oslovily a chcete se dozvědět více, zapojte se do diskusí!

3. Loňským tématem festivalu bylo “Nic se nemění”, což mimo jiné mělo odrážet současnou politickou a sociální situaci ve světě. Jak na to lidé reagovali a na jaké téma můžeme těšit letos?

Téma loňského ročníku ‚Nic se nemění‘ bylo perfektní motto k vyvolání okamžitých reakcí publika. Pouhé slyšení tohoto sloganu lidi nutí reflexi a úvaze o mnoha věcech, které se za poslední dobu změnily. Na loňských tematických nocích byla určitě trocha lehkosti, například v podobě participativního cvičení skupiny studentů z Rijksuniversiteit Groningen a přednášky od vývojáře her Tima Laninga ze společnosti Grendel Games o herní nostalgii.

Hlavním tématem LUNA 2024 je „Pohyblivé hlavy“. Používáme jasné, flexibilní světelné reflektory, které jsou často využívány v našich projektech, jako metafora našeho úsilí nasměrovat diváky jiným směrem v konzumaci vizuálního umění. Filozoficky diskutujeme o světě jako takovém, jaký je, o světle, které umělci na něj vrhají, a o pohledech, které přidávají. Ale také chceme obrátit hlavy a nohy veřejnosti v Leeuwardenu do jiného směru: pryč od centra města, přímo do nové oblasti urbanistického rozvoje, která začíná před dveřmi sídla LUNA. Nejenže vytváříme vzrušující zážitek ve stavební oblasti vedle nočního dobrodružství LUNA Nights ve městě, ale také prezentujeme našim návštěvníkům řadu interaktivních projekcí a dalších projektů, uprostřed bagrů, jeřábů a hromad sutin.

4. Oblíbeným tématem a něčím, co se stále více diskutuje v uměleckém poli, je umělá inteligence. Jaký je váš názor na používání umělé inteligence v umění a je nějakým způsobem zastoupena v letošním festivalovém programu?

Je vtipné, že jsem na stejnou otázku nedávno odpověděla v rozhovoru s rumunským časopisem – musí to být ve vzduchu. (Tady je má odpověď, kterou jsem neupravila od listopadu 2023 – což je mimořádné, protože obvykle ráda pracuji v oblasti mediálního umění, kde se pole pohybuje rychlým tempem. Pracovat v mediálním umění znamená pro mě nikdy se nenudit a vždy být připraven na překvapení novými prostředky, možnostmi a pohledy. Je tedy pozoruhodné, že má myšlenka ohledně umělé inteligence je poměrně stabilní – pravděpodobně proto, že je tak jednoduchá:)

Umělá inteligence je perfektně schopná replikovat a dále generovat díla v individuálním stylu umělce. Nicméně jakékoliv dílo, které reprodukuje a extrapoluje, pro mě není umělecké, ale kopie nebo model. Samozřejmě, umělá inteligence může také míchat a vytvářet nové spojení a integrovat neočekávaná témata a přístupy. Ale měli bychom spoléhat na sílu tvůrčích myslí, na vkládání emocí do uměleckých děl, ať už jsou to kresby ručně provedené nebo digitálně navržené. Neměli bychom se bát soutěžit s umělou inteligencí, ale využít úžasných možností, které nabízí, pro usnadnění umělecké práce a urychlení návrhových procesů.

V našem programu letos budou některá díla, která vznikla za podpory umělou inteligencí, ale to není nic nového. Například naše místní hvězda Anne Fie Salverda používá umělou inteligenci ve svých animacích již nějakou dobu. A její práce je perfektním příkladem toho, co jsem již zmínila: všechny její práce začínají unikátními ručně kreslenými obrázky. Jakmile je příběh a styl rozpracován, Anne Fie nechá umělou inteligenci udělat práci a generovat sekvence animovaných obrázků. Když je video připraveno, přidá analogovou křišťálovou kouli, která zvětšuje a množí její projekce – celkově pěkná, kreativní a produktivní spojení domácích, analogových technik a umělé inteligence.

5. Ovlivňuje vaše působení v ILO koncept nebo dramaturgii festivalu?

Upřímně? Příliš nás to neovlivňuje. Já a můj tým máme dost tvrdohlavý přístup a věříme v náš poměrně jedinečný přístup k světelnému a mediálnímu umění. Pro nás je klíčovým prvkem rozvoj talentu, aktivní diskuse a setkání mezi umělci s různým profesionálním pozadím, publikem, businessem, vědci a dalšími odborníky, a to vytváří naše festivaly LUNA a další projekty. Přesto chci vychválit ILO jako skvělou, rychlou, významnou, inspirativní a podporující síť kolegů, kteří jsou vždy připraveni na diskuse, názory, nové trendy a dobré rady.

Nicméně náš koncept je opravdu náš. Vychází z konkrétní situace ve městě a sociálního prostředí, které nabízí, a ze sítě, do které patříme. Myslím si, že jsme měli štěstí, když jsme začali v roce 2016 s masivními venkovními LUNA Nights, po letech experimentování s mediálním uměním. V té době už vznikla první generace světelných festivalů na světě. A pokud mám vyjádřit svůj názor, mnohé z nich jsou příliš velké. Nosnost měst je příliš namáhána. Umělecká díla – menší a zranitelnější, ale i ta větší – často podléhají masám lidí. Měli jsme štěstí, že jsme toto zpozorovali při přitahování masového publika v našem městě, a od samého začátku jsme se snažili chránit kouzla našeho festivalu, města, jeho architektury a zvláštního zážitku uměleckého projektu, který zcela mění vnímání místa. To lze udělat pouze udržením zdravé rovnováhy mezi vítáním mnoha zvědavých lidí, kteří navštěvují festival LUNA, a zároveň omezením propagace na takovou úroveň, která stále činí městské marketéry, sponzory a místní podniky šťastnými a ochotnými nadále podporovat LUNU.

Jedna věc, která nám určitě hodně pomáhá, je důsledný přístup k tvorbě uměleckého programu festivalu. Často získáváme poptávky na různé události prezentující světlo, zdobení měst a poskytování obsahu pro marketingové kampaně. To je legitimní a v současné době velmi populární podnikání. Ale není to to, za čím Media Art Friesland a LUNA stojí: prezentujeme pečlivě vybraná umělecká díla na speciálních místech. Školíme a propojujeme umělce. Vášnivě podporujeme umělecký experiment. Sdílíme své myšlenky a koncepty s mezinárodními kolegy ve specializovaném odvětví mediálního umění a tím se neustále rozvíjíme jako tým, soustředíme se na podmínky pro umělce v naší oblasti, kteří jsou s námi dlouhodobě spolupracují, a tím také vytváříme možnosti pro nové umělce a další profesionály v oblasti produkce a PR.

Prosím, neberte to špatně: je nádherné procházet městem v LUNA Night a uvědomit si, že všichni ti lidé na ulicích tmavého února přišli kvůli našemu projektu. Nebo dorazili na naši výstavu v během všedního den. Nebo vidět a slyšet skupiny nadšených školních dětí, jak si naprosto užívají naši show a praktické workshopy. Je to odměna za veškerou složitou práci, kterou děláme. Ale veřejnost je ‚pouze‘ jednou z mnoha skupin, které společně vytvářejí dlouhodobost události. Zejména v dobách politických změn a výzev – zde v Nizozemsku a v mnoha dalších zemích – jsou experimentální formy umění ohroženy. Nechceme se cítit ohroženi a snadno vyměnitelní nebo nahraditelní. Proto věříme v budování našeho programu společně s různými partnery, spíše než abychom sloužili jednomu přímému zadání nebo cíli a byli ohroženi změnami módy a trendů.

6. Jaký je podle vás význam světla jako média a světelného umění v současném umění a jak si myslíte, že jej lidé chápou?

Myslím si, že média a světelné umění jsou umělecké formy, které reprezentují dobu, ve které žijeme. Jsou výzvou pro současné technologické možnosti, přinášejí nové zvuky, vizuální zpracování nebo pocity a vhodným způsobem odrážejí svět, ve kterém žijeme. Stále vidíme, že široká veřejnost obvykle nemá jasný obraz nebo definici ‚mediálního umění‘. Návštěva našeho festivalu by neměla být akademickým cvičením, ale vzrušujícím multisenzorickým zážitkem. Naštěstí je světelné umění často také mediálním uměním, využívajícím moderní projekční technologie a často interaktivní aplikace. Světelné umění ve veřejném prostoru je velmi přátelským a snadno přístupný způsob, jak pomoci mnoha lidem překročit práh více experimentálních forem mediálního umění. Nezáleží mi tak moc na tom, jak jej lidé chápou, protože jsem přesvědčena, že každý, kdo vstoupí do uměleckého díla snadno, nebojácně a bez pevných očekávání, má největší šanci jej plně si užít a pochopit ho ve vší šíři.

7. Máte nějakého umělce, se kterým byste rádi spolupracovali v budoucnu?

Nejen jednoho, ale mnoho. Stále je kolem nás spousta velmi zajímavých tvůrců, které jsme zatím neoslovili. Ale rádi spolupracujeme i s umělci, které již známe. Myslím, že to platí i pro mnoho dalších festivalů: chcete sledovat umělce v jejich kariéře, vyzvat je, aby dále rozvíjeli svá díla, pozvat je k tvorbě nového site-specific umění a také prohlubovat umělecký diskurz, který hraje roli vedle příprav a prezentací během festivalů. A proč nepracovat s umělci znovu, pokud se ukázali být skvělí?