Filip Müller (CZ) → Tančící dům – světlo je pohyb, světlo je klid

O projektu

Tančící dům, někdy také nazývaný Ginger a Fred, se stal ikonou současné pražské architektury. Budova úzce spjatá s novodobou českou historií vznikla na místě postiženém bombardováním Prahy během 2. světové války a její architektonický návrh vznikal během období totality. Projekt byl následně realizován až v porevolučních letech. Ginger a Fred nemusí nutně reprezentovat slavnou taneční dvojici, ale také strnulost totalitní éry a dynamiku doby po revoluci. Festivalové osvětlení inspirované bohatou historií této stavby pracuje s významnými momenty a myšlenkami, na kterých tento dům stojí.

Projekt vznikl ve spolupráci Filipa Müllera s Jaroslavem Smetanou. Provedení: Philips & Eltodo

O umělci

Po dokončení studia elektrotechniky na ČVUT v Praze začal pracovat pro společnost Philips, kde se věnuje zejména architekturnímu osvětlení a řízení osvětlení. Od roku 2010 spolupracoval na osvětlení festivalů světla v Jablonci nad Nisou, festivalu světla “Septembeam” či 3. festivalu světla v Olomouci. Ale ani několik pražských dominant neuniklo osvětlení z jeho rukávu, v čele s Petřínskou rozhlednou, kyvadlem na Letné nebo Týnským chrámem.  Jeho přáním je povýšit světlo v Čechách na samostatnou umělecko-technickou disciplínu.