Olivier Ratsi (FR) → Onion Skin

O projektu

Onion Skin francouzského umělce Oliviera Ratsiho si pohrává s perspektivou a skrze ni i s časem a prostorem. Modul složený ze dvou stěn rozestavěných do pravého úhlu se stává plátnem pro světelné projekce doplněné o prostorovou zvukovou složku. Instalace je založená na velmi specifickém úhlu pohledu – přesná pozice diváka tak ovlivní jeho zážitek.

O umělci

Francouzský umělec Olivier Ratsi se zabývá vnímáním prostoru a prožitky skutečnosti. Jeho tvůrčí proces spočívá v rozkládání prostoru a času a jeho cílem je vytváření nových významů a hledání nového úhlu pohledu. Ratsi se věnuje různým uměleckým technikám, od fotografie a digitální malby přes video a instalace až k performance. V roce 2007 se stal členem labelu Antivj, který zejména skrze médium světla zkoumá různé formáty imerzivních zážitků.