Michal Pustějovský (CZ) → LOOP / 2016

O projektu

Tato sochařská intervence do veřejného prostoru připomíná obří přesýpací hodiny a předkládá hodně podnětů k zamyšlení. Oscilující světlo uvnitř sochy vytváří dynamickou stínohru každodenních objektů vytvořených člověkem. Cyklický pohyb přelévání objektů z jedné strany na druhou představuje jeden ze základních principů bytí, od zvukové oscilace struny, přes cyklické střídání dne a noci a koloběh života, až k samotnému rozpínání a smršťování vesmíru.

Měřítko, v jakém jsme schopni vnímat tyto jevy, je zásadní. Velký třesk ani hypotetické následné smršťování vesmírů nezažije nejspíše nikdo z nás. Zato každý den pozorujeme, jak pohyb slunce určuje střídání dne a noci a obíhající měsíc zase přesouvá masy oceánů a způsobuje příliv a odliv. Tyto jevy jsme si zvykli vnímat jako samozřejmé, protože jsou nedílnou součástí našeho systému.

O umělci

Michal Pustějovský, absolvent ateliéru nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze studoval i na berlínské UDK a Akademii v Jeruzalémě. Zaměřuje se na pojetí časoprostoru v dnešním světě a společnosti a na jeho zobrazení skrze umění. V jeho práci najdete odkazy na známé poznatky kvantové teorie, i na tradiční umělecké techniky. Jeho minimalistická díla propojují nejnovější poznatky kvantové teorie s inovacemi v dějinách umění a mnohdy hraničí s vývojovým designem. Pustějovský je vystavoval napříč Českou republikou, Evropou i ostatními kontinenty.