Tets Ohnari (JP) → #glass

O projektu

Instalace #glass je jednou ze dvou instalací, které pro letošní SIGNAL festival vytvořil Tets Ohnari. Se skleněnými objekty má velké zkušenosti, pohrává si s křehkostí materiálu i jeho minimalistickou estetikou.

Sochaře Tetse Ohnariho fascinuje fénomén tvorby uměleckého díla se vším, co to obnáší. Vztah umělce a vytvářeného předmětu Ohnari zkoumá jak na úrovni hmoty, se kterou umělec pracuje a vtiskuje do ní své myšlenky a hodnoty, tak na úrovni hluboce filozofické. Zajímá ho například, jestli tento princip funguje i opačně a jestli tedy nějakým způsobem ovlivňuje i umělecké dílo svého tvůrce. Místo toho, aby koncepty vzniku a zániku, předmětu a podmětu nebo emocionálního a racionálního přístupu vnímal jako protikladné, nachází v nich souvislosti, a ty pak využívá pro svou vlastní tvorbu.

PATRON INSTALACE

PALLADIUM je patronem instalací SIGNAL festivalu od roku 2016. Podpora pro nás byla jasnou volbou, a to nejen proto, že SIGNAL patří na poli festivalů světleného umění k akcím světového formátu, kterého se účastní světové i tuzemské špičky moderního umění, ale také pro to, že PALLADIUM i SIGNAL spojuje skloubení historie a krás staré Prahy v kontrastu s moderním uměním. PALLADIUM svou architektonickou koncepcí ukazuje citlivé skloubení historických exteriérů s moderními interiéry, podobně jako SIGNAL ukazuje moderní umělecké postupy na historických místech centra Prahy.

O umělci

Tento japonský sochař už českou scénu dobře zná; od svého studijního pobytu na Akademii výtvarných umění v roce 2007 tu často tvoří i vystavuje. Jeho práce nezapřou tradici japonského minimalismu, Tets Ohnari jim ale dokáže vtisknout i hluboký podtext. Jako umělec má mimořádně široký záběr od intimních sošek až po velkolepé site-specific instalace. Rád pracuje i se světelným elementem, který zapojuje mimo jiné do svých prací ve skle.

https://xprs.imcreator.com/viewer/vbid-10bc7-ujo5zaou/vbid-10bc7-ujo5zaou

 

Podporuje

  • Palladium

  • AGC