Ghost in the Machine

  • Projekce / instalace

O projektu

Ghost in the Machine je kinetická instalace, skládající se z konstrukce a mohutných fasetovaných válců, pokrytých odrazivými zrcadlovými plochami. Válce poháněné motory se otáčejí kolem své osy v naprogramované choreografii a vytvářejí dojem, jako by se na diváky neúprosně valily. Evokují soukolí, útroby stroje, mašinérii, která má vlastní vůli a nečitelný záměr. Do rotujících zrcadel se promítá projekce, jež se částečně odráží mezi diváky a částečně se zachycuje na fasetách zrcadel. Mísí se s obrazem obecenstva a začleňuje ho tak do objektu. Projekce vycházející ze záznamů demonstrací, skandování, zpěvu a ruchů se slévá v mohutný tok zvuku a obrazu připomínající abstraktní hudbu a divoký rej pulzujícího barevného světla rozbitého pohybem zrcadel. Záměrem instalace je vyvolat v divákovi dojem, že se stává součástí události, která ho přesahuje, fascinuje a vzrušuje. Stejně tak v něm však vzbuzuje pocit nejistoty a obav, kam ho nakonec zavede.

Vstupenky do Galerijní zóny jsou k zakoupení online i na místě na všech galerijních lokacích a infopointech za 250 Kč. Děti od 6 do 15 let a senioři od 65 let mají slevu 50 Kč. 

O umělci

Klára Horáčková je umělkyně a designérka. Absolvovala Ateliér skla Vladimíra Kopeckého na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde zároveň docházela i do Ateliéru sochařství. Od roku 2012 působí jako odborná asistentka Ateliéru skla. Současně se věnuje také samostatné tvorbě, která zahrnuje drobnější plastiky, stejně jako rozsáhlé instalace. Umělkyně často pracuje s motivem odrazu, iluze a snahy vtáhnout diváka do interakce s objektem. Žije a tvoří v Praze.

Podporuje

  • Re:Beam

  • Ministerstvo dopravy

  • CZECHDESIGN

  • AGC