Big Light (CZ) → I’m Leaving the Body

  • Instalace

O projektu

Rozsáhlý barokní komplex navržený architektem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem, který byl dokončen roku 1737, se dnes nachází ve stavu příprav na důkladnou rekonstrukci. Během průzkumných prací byla v archivu nalezena barokní rytina představující jakousi komplikovanou festivitu. Zobrazená ceremonie se odehrávala v roce 1738 právě v objektu původního lazaretu Invalidovny a některé její prvky ji jasně spojují s Big Light. Objekty objevené na dvoře byly již vyjmuty z archeologického naleziště. Jedná se zejména o monumentální sochařské ztvárnění šestiprsté ruky znaku Big Light. Na jejím povrchu byl spolupracujícími umělci odkryt zcela patrný nápis „Lumen Magnum“, tedy Big Light v latině. Oslovení umělci strávili na místě několik měsíců, během kterých se pokusili pátrat po významu jednotlivých zobrazení. Naleziště je nyní poprvé otevřeno veřejnosti a návštěvník tak může zavítat na dvůr Invalidovny a prozkoumat stále aktivní archeologický průzkum s roboty, kteří odhalují vrstvy zeminy. Ceremonii, kterou umělci vyčetli z grafik zde přenášejí do současnosti za pomocí kadidlového dýmu, laseru, a ruchů a zvuků od umělecké skupiny Rafani. Nenechte si ujít možnost stát se jedněmi z prvních smrtelníků, kteří spatří nečekané karlínské nálezy. Následujte ruku, kterou vám podáváme.

Vstupenky do Galerijní zóny jsou k zakoupení online i na místě na všech galerijních lokacích a infopointech za 250 Kč. Děti od 6 do 15 let a senioři od 65 let mají slevu 50 Kč. 

O umělci

Globální iniciativa Big Light má pravděpodobně mnohem starší kořeny, než jsme si doposud mysleli. Svědčí o tom nečekaný nález série artefaktů z doby baroka, které byly ukryty pod povrchem dvora karlínské Invalidovny a v místním vojenském archivu. Na místě pracují umělci Federico Díaz, Rafani, JM Ledgard, Dmitrij Nikitin, Jan Hladil, Petr Pufler, Jonáš Rosůlek a Alan Tois, které projekt Big Light vyzval k nelehkému úkolu: pomoci pochopit a představit veřejnosti tento nový objev.

Podporuje

  • NPÚ