Space & Possibilities

  • Videomapping

O projektu

Upozorňujeme, že z důvodu bohoslužby začne v neděli videomapping na Kostele sv. Cyrila a Metoděje od 20:15.

Každý prostor má svou vlastní identitu. Svůj historický význam i genia loci, který z něj doslova sálá. To se však může změnit. Světlo a zvuk mohou prostor, jak jej známe, zcela proměnit. Pohyby světla a stínu vytvářejí choreografii, jež vede k paradoxu ve vnímání. Hranice mezi prostorem a vnějším světem se stávají nezřetelnými. Vše se rozostřuje. Vzniká tak prostor v prostoru a snad i prostor za prostorem. Čas se stává akcí i reakcí. Viditelný povrch se proměňuje. Jsme schopni začít vnímat vnitřní svět, dívat se za bariéru fyzického prostoru. Pronikáme do hlubších vrstev. Prostor se rozlévá do stále méně zřetelné až beztvaré podoby a jakési nadčasové, futuristické tekuté identity, jež nemá pevné kontury, hrany, začátek ani konec. Čas se mění v nikdy nekončící bezčasí a prostor v bezbřehé neomezené možnosti. Je jen na nás a našem vědomí, kam až dokážeme dohlédnout.

Vraťte se do dětských let s Mercedes-Benz. Stačí kliknout sem a můžete ovládat svého angličáka na kostele sv. Cyrila a Metoděje.

 

O umělci

Studio Nohlab se zaměřuje na interdisciplinární projekty v oblasti umění, designu a nových technologií. Propojuje digitální a fyzickou realitu, utváří nástroje, návrhy a příběhy, jež odráží nevyhnutelně úzké spojení mezi člověkem a technologiemi. Kreativní dvojice Candaş Şişman a Deniz Kader se od samého založení studia v roce 2011 zúčastnila řady mezinárodních festivalů jako Vivid Festival či Sonar Istanbul. Studio získalo rovněž ocenění ARS Electronica a Japan Media Arts Festival.

Podporuje

  • Mercedes-Benz