Markéta Jáchimová (CZ) → Stroj

19:00 → 24:00
  • Instalace

O projektu

Kontrast mezi městskou a přírodní krajinou, mezi člověkem a strojem, který se v lidských rukou může proměnit v nástroj špatného chování a kontrast mezi klidným stromem, globálními problémy a rostoucí ekonomikou. To vše jsou tvůrčí principy, které najdete ve světelném objektu Stroj, jenž spojuje architekturu s přírodou a člověka se silným strojem. Objekt je kritickou metaforou a romantizujícím gestem. Poukazuje na nenasytnost člověka, která způsobuje nadměrnou těžbu dřeva a odlesňování krajiny. Instalace se však nachází v prostoru dvorany Průmyslového paláce Výstaviště Praha, jenž je symbolem obchodu, průmyslu a mezinárodních veletrhů. Stává se tak ironií, krutým cynismem, ambivalentností sebe sama. Kontrast přírodního a lidského zůstává přítomen neustále. Umělkyně pracuje s tématem ekologie minimalisticky a situaci těžby dřeva symbolicky pozastavuje v prostoru a čase. Objekt Stroj ve vás zanechá nejen silný vizuální dojem, zároveň však dokáže varovat a připomenout, jak důležité a nenahraditelné jsou pro naši planetu lesy.

O umělci

Markéta Jáchimová je mladá česká umělkyně pohybující se na švýcarské a české umělecké scéně. Vystudovala současnou sochu a malbu na pražské UMPRUM a Fine Art and Media na univerzitě v Curychu. Do povědomí diváků se dostala v roce 2010 kontroverzní politicko-ekologicky laděnou ledovou sochou exprezidenta Václava Klause, jehož ledová busta se roztékala na slunci v prostorách zahrad Úřadu vlády ČR. Jáchimová pochází z Českého lesa a tématika lesa patří v její umělecké tvorbě k základním stavebním kamenům.

Podporuje

  • Partner instalace

    DOOSAN

  • Za podpory

    Výstaviště Praha