Milena Dopitová (CZ) → Jeff

19:00 → 24:00
  • Instalace

O projektu

Ostrov Štvanice připomíná plující loď. Archu, která nám symbolicky přináší vzkaz či důležité poselství. Nevíme, zdali se jedná o záchrannou nebo invazivní misi. Pohyblivý objekt, který Milena Dopitová vytvořila speciálně pro toto místo, připomíná čerpadlo určené k těžbě ropy, jenž svou světelnou a zvukovou performancí oslňuje a láká k obdivu. Je nositelem závratného bohatství stejně jako důkazem nezdravé existence moderní společnosti. Živým systémům přináší zdravotní a environmentální problémy, ve městech plynnými a prašnými emisemi ničí ovzduší. Produkuje hluk, zhoršuje kvalitu půdy, podzemní vody a dokáže narušit také migraci živočichů. Objektová instalace Jeff reflektuje problémy týkající se naší populace a způsobu, jakým člověk ovlivňuje prostředí kolem sebe. Chce upozornit na priority a hodnoty, kterým dnes a denně věříme, stejně jako motivovat k šetrnosti vedoucí ke zdravému a šťastnému bytí. Multifunkční kinetický objekt přitom využívá jak fyzických vlastností, tak nejnovějších technologií v oblasti programování, světelné či audio instalace.

O umělci

Milena Dopitová je konceptuální umělkyně sociálního zaměření, která mimo jiné aktivně reflektuje pozici ženy v současné společnosti a umění. Ve své tvorbě intuitivně aplikuje metody sociologického výzkumu a v konkrétních projektech se zaměřila například na fenomény dospívání, stárnutí, smrti či násilí. Jako jediná umělkyně se podílela na aktivitách skupiny Pondělí, založené v roce 1989. Od roku 2015 působí jako vedoucí Ateliéru intermediální tvorby 1 na pražské AVU.

Podporuje

  • Partner instalace

    Česká televize

  • Za podpory

    Povodí Vltavy