Refik Anadol (TR) → Prague Dreams: Umělecké dílo zrozené z hlubin městských dat

19:00 - 24:00
  • Projekce

O projektu

Co se stane, když shromáždíte data z pražských ulic o délce více než 4500 kilometrů a zpracujete je pomocí algoritmu strojového učení? Nové dílo mezinárodně uznávaného umělce Refika Anadola je jedinečným spojením městských dat a umění. Podmanivá velkoplošná projekce, vytvořená speciálně pro CAMP a Signal Festival, vychází z neuronové sítě, kterou navrhnul umělec tak, aby analyzovala data z tzv. point cloudového modelu Prahy. Tento 3D model obsahující záznam z laserového měřiče LIDAR – neboli technologie využívající odraz laserového paprsku od objektů – se neustále aktualizuje a zpřesňuje. Snímá veškeré nerovnosti a povrchy budov, slouží pro potřeby plánování a mapování města. Výsledkem je pohlcující site-specific instalace, která spojuje abstraktní vizuální prvky s konkrétní architekturou, jakási unikátní virtuální audiovizuální cesta pražskými ulicemi. Model pro potřebu instalace poskytl Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy. Dílo je v CAMPu k vidění až do 6. 11. 2022.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) je multimediální galerie se zaměřením na budoucnost měst. CAMP chce zlepšovat veřejnou diskuzi o rozvoji Prahy a je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o hlavním městě. Jeho cílem je fungovat jako otevřená platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o plánování Prahy. Centrum spravuje také mapovou aplikaci Praha zítra?, která slouží jako přehled stavebních záměrů na území Prahy – od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích. CAMP je součástí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Zahraniční program Signal Festivalu 2022 vzniká díky podpoře Nadace PPF.

O umělci

Refik Anadol je novomediální umělec, designér a průkopník v oblasti umělé inteligence a estetizace datových souborů. Zaměřuje se na projekty, které propojují lidské a strojové vnímání. Jeho díla kombinují možnosti datové vizualizace, jež se prolínají s neuronovými sítěmi. Refik Anadol zkoumá hranice záznamu vzpomínek nebo představivosti, která se skrývá ve složitých generativních algoritmech. Jeho praxe sahá od vytváření živých audiovizuálních projekcí na budovy přes galerijní vystavování po celém světě až po imerzivní instalace. Využívá při tom znalosti z oblasti machine learningu, architektury, 3D modelování i sochařství. Refik Anadol se narodil v Istanbulu, žije a pracuje v Los Angeles.

Podporuje

  • Partner instalace

    IPR

  • Za podpory

    CAMP