Jiří Černický (CZ) → Archaické aktuality

19:00 → 24:00
  • 4 Karlín
  • Projekce a levitující objekt

O projektu

Bioluminescence je chemiluminescence využívaná živými organismy. Jedná se o vyzařování světla některými skupinami organismů, které se takto dorozumívají v hlubinách oceánu, kam nepronikne denní světlo. Jiří Černický posouvá fenomén přírodní světelné emise dále – povrch těla živočichů používá jako projekční plátno pohyblivého obrazu. Pomocí vizualizace v 3D animačním programu zkoumá vizi toho, jak by se dal přehrát obrazový záznam na povrchu živočicha obdařeného schopností ovládat svou vlastní bioluminiscenci. Vodní živočich, skrytý v hlubinách oceánů kilometry daleko od lidské existence, se tak stává jakýmsi světlonošem, apoštolem či osvícencem ekologických témat, které nutně potřebujeme řešit právě na povrchu planety Země. Jak však tyto otázky vyznívají uprostřed takřka metafyzického hlubinného ticha, obrovského tlaku a bezčasí? Působí bláhově, podivně či dokonce nesmyslně? National Geographic se mění v Natural Geographic. Poselství o nutné změně našeho konání zní se všech stran. Hlubiny oceánu jsou blouznivé, avšak moudré.

O umělci

Jiří Černický je český vizuální umělec, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů. Věnuje se médiím na pomezí videoartu, vizuální poezie nebo fotografie. V jeho díle se objevuje sociálně politická angažovanost a překračování společenských tabu. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida. V roce 2015 byl jmenován docentem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době vede Ateliér malby na pražské UMPRUM.

  • Partner instalace

    Radiožurnál

  • Za podpory

    Kasárna Karlín