The Room of Change by Accurat

Instalace Místnost proměn je tapisérie ručně vytvořená z dat ilustrujících, jak se v průběhu uplynulých staletí proměnily mnohé aspekty našeho životního prostředí, jak se stále proměňují a s největší pravděpodobností se budou i nadále proměňovat.

Spojením několika různých zdrojů dat znázorňujících svět z globální i lokální – individuální – perspektivy vypráví instalace příběhy lidí a o jejich vztahu k tomu, co je obklopuje v průběhu času za pomoci vrstvení hustých a strukturovaných informací do vyprávění, aby znázornila, jak změna prostupuje naše životy na všech frontách.

Dílo se věnuje osmi makrotématům, do nichž jsou informace rozčleněné. Všechna se vztahují k lidem, ale odhalují následky, které často ovlivňují nás i jiné druhy zároveň. Jsou ilustrovány množstvím globálních datových souborů, které ohraničují velké fenomény širokými tahy, jakož i jednotlivé konkrétní příběhy, jež přímo či nepřímo představují mikronásledky fenoménů velkého rozsahu.

Jak dílo interpretovat

 

1) Příroda

1.1 Mizející Aralské jezero

1.2 Dopad lidské činnosti na životní prostředí/krajinu

1.3 Dopady změny klimatu

2) Vesmír

2.1 Budoucnost předpovězená v minulosti

2.2 Záznam zatmění měsíce a slunce

2.3. Vesmírné objevy a úspěchy ve výzkumu vesmíru

3) Říše zvířat

3.1 Vyhynutí zvířecích druhů v Jižní Americe

3.2 Pokles světové populace včel

3.3 Rostoucí světová populace dobytka a slepic

4) Společnost

4.1 Dosažení univerzálního volebního práva v zemích světa

4.2 Světová populace a její rozmístění

4.3 Formy vlády a rostoucí terorismus

5) Naděje

5.1 Občanská válka a očekávaná průměrná délka života v Kambodži

5.2 Příběh smrti

5.3 Příběh zrození

6) Štěstí

6.1 Příběh deprese v Ugandě

6.2 Spotřeba cigaret

6.3 Spotřeba alkoholu

7) Věda

7.1 Objev chemických prvků

7.2 Objev a zavedení vakcín a antibiotik

7.3 Exploze světových epidemií

8) Technologie

8.1 technologická revoluce v Jižní Koreji

8.2 Spotřeba fosilních paliv

8.3 Přístup k technologií a propojený svět