Adam Široký & Tomáš Nadymáček (CZ)

Z občasného VJingu na psytrance akcích se pro Adama Širokého stalo ze setkání s Kino CirKus nadšením pro video art. Společné akce v duchu DIY a nekonečné improvizace jsou zase jeho nejoblíbenějším koníčkem a smyslem života. Rád hledá způsoby, jak spojit zdánlivě nesouvisející jednoduché elementy do složitějšího celku. Zabývá se interaktivními aplikacemi a rád vtahuje diváka do hry, aby se z pasivního pozorovatele stal spolutvůrcem.