Boris Vitázek (SK)

Boris Vitázek je novomediální umělec žijící v Bratislavě. Jeho tvorba sahá od malých intimních instalací až po rozsáhlé velkoformátové mappingy, které spatří tisíce diváků za jedinou noc. Umělec důsledně kombinuje obraz a zvuk. Jeho instalace obvykle nemívají jasně zřetelný začátek ani konec. Diváci si tak sami mohou vybrat, jak dlouho chtějí setrvat v podmanivém imaginativním prostoru, který Vitázek vytvá