Jiří Černický (CZ)

Jiří Černický je český vizuální umělec, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů. Věnuje se médiím na pomezí videoartu, vizuální poezie nebo fotografie. V jeho díle se objevuje sociálně politická angažovanost a překračování společenských tabu. Studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Miloše Šejna a Jiřího Davida. V roce 2015 byl jmenován docentem na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době vede Ateliér malby na pražské UMPRUM.

Ondřej Rakušan je výtvarník, věnující se 3D animaci, matte paintingu, modelaci a dalším technikám potřebným pro vytvoření 3D animovaného filmu. V roce 2015 absolvoval magisterský program Fakulty architektury ČVUT oboru průmyslový design u prof. ak. soch. Mariána Karla.