Karim Tarakji (CZ)

Karim Tarakji je absolventem Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje převážně na vývoji nových médií a jejich vztahu k současné společnosti. Jeho hlavním cílem je zprostředkovat a poskytnout neobjevený úhel pohledu a možnosti, jak vnímat jednotlivé procesy a události. Základním motivem jeho práce je kontrast mezi každodenním životem a vědou, a to spolu s neustále se vyvíjející technologií. Projekt Red Shift je výsledkem spolupráce Karima Tarakji s Ondřejem Červinkou z výzkumného centra CEITEC v Brně.