Karim Tarakji (CZ) → Red Shift (Cena Neon)

19:00 - 24:00
  • Karlín/Holešovice
  • Laserová instalace

O projektu

Red Shift zkoumá možnosti rozvoje nových technologií. Využívá přitom vlastnosti metamateriálů a za pomoci nanostruktur tak otevírá nové možnosti obrazových nosičů. Na počátku stála myšlenka nového použití technologie nanostrukturálních hologramů. Ústředním tématem byl zprvu fyzikální jev zvaný redshift (rudý posuv) a metaforické znázornění vesmírného objektu, který je tak starý a vzdálený, že světlo, jež vydává, se nám jeví neviditelným. V průběhu tvorby ale nastala změna. Autoři se nakonec rozhodli opustit takto závažné téma a místo toho zprostředkovat nutnost hry a zábavy v práci, výzkumu, tvorbě i každodenním životě.

Do fyzického prostoru tak převedli GIF, formát, se kterým se můžeme potkat většinou pouze ve virtuálním světě. Jeho 96 snímků rozprostřeli na 25milimetrovém kruhu, čímž vznikla animovaná smyčka. Každý snímek je velký asi 100 mikronů, což je zhruba tloušťka lidského vlasu. Zelený laserový paprsek prochází otáčejícími se snímky na projekční plochu. Celý objekt má charakter prvotních domácích pokusů, ale i vědeckých výzkumných experimentů.

Projekt byl oceněn v rámci soutěže Cena Neon, kterou pořádá Signal Festival ve spolupráci se společností Pražská plynárenská. Cílem otevřené výzvy pro studentky, studenty, absolventky a absolventy vysokých uměleckých škol je podpořit inovativní umělecké projekty zaměřené na současné digitální technologie, animaci, motion design nebo 3D animaci.

Cena Neon je partnerským projektem Signal Festivalu a společnosti Pražská plynárenská. Má za cíl podporu a propagaci začínajících umělců zaměřených na digitální technologie, animaci, motion design a 3D animaci. Vítězné dílo třetího ročníku budete moci zblízka prozkoumat na letošním Signal Festivalu.

O umělci

Karim Tarakji je absolventem Fakulty umění a designu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje převážně na vývoji nových médií a jejich vztahu k současné společnosti. Jeho hlavním cílem je zprostředkovat a poskytnout neobjevený úhel pohledu a možnosti, jak vnímat jednotlivé procesy a události. Základním motivem jeho práce je kontrast mezi každodenním životem a vědou, a to spolu s neustále se vyvíjející technologií. Projekt Red Shift je výsledkem spolupráce Karima Tarakji s Ondřejem Červinkou z výzkumného centra CEITEC v Brně.

Podporuje

  • Patron instalace

    Pražská plynárenská

  • Za podpory

    Praha 8