Krištof Kintera (CZ)

Absolvent Akademie výtvarných umění – obor socha, jehož projekty komentují principy, na nichž stojí konzumní společnost. Svými objekty a instalacemi intervenuje do stereotypního řetězce výroby, nakupování a spotřeby. Je také aktivní jako performer a vedoucí divadelní skupiny Jednotka. Typická je pro něj schopnost reagovat na problémy doby, dnes již emblematická jsou jeho díla Plumbař, Mluviči, Spotřebiče nebo nedávná upomínka sebevrahům Z vlastního rozhodnutí – Memento mori.