TABULA RASA a Jonáš Garaj (CZ)

Kolektiv TABULA RASA tvoří Mikoláš Zika, Jeník Tyl a Jan Brejcha, absolventi kateder produkce a scénografie alternativní a loutkové tvorby pražské DAMU. Středobodem jejich tvorby je úcta k řemeslu. Pracují s nejrůznějšími typy materiálů, jako jsou dávno nepoužívané a nalezené předměty či odpadky, jimž dávají nový smysl. Věnují se recyklaci, kterou považují za nutnost. Zkoumají žánrovou diverzitu a mezioborovost. Kladou důraz na výtvarnou složku a ekologicko-filozofický rozměr umění. Snaží se soustavně hledat a nacházet možné a neotřelé způsoby vyjádření.

Jonáš Garaj je umělec pocházející z brněnské JAMU. Zabývá se světlem v širokém spektru performativních událostí, ve výtvarném umění a designu. V současnosti zkoumá využití osvětlovacích technologií novým organickým způsobem. Spolupráce s TABULA RASA vznikla díky podobnému přístupu a lásce k řemeslu, materiálu a jeho opětovnému použití.