Teemu Määttänen (FI)

Finský umělec Teemu Määttänen se na scéně nových médií pohybuje už deset let. Za tu dobu vytvořil řadu instalací jak pro různé světové festivaly, tak pro galerijní prostory. Mezi lety 2008 a 2014 působil v centru pro divadelní výzkum na univerzitě v Tempere. Jako hostující profesor na Divadelní akademii a Aaltově univerzitě vyučoval například předměty o mediálních technologiích nebo interaktivitě.

Ve své tvorbě Teemu zkoumá vztah mezi prostorem, světlem, barvou a pohybem. Jeho instalace často obsahují interaktivní prvky, díky kterým se přibližují svým divákům a jsou jimi i částečně tvořeny.