Andrej Boleslavský (SK) → ArchiBio

O projektu

Projekt ArchiBio odhaluje jevy, jež jsou všude kolem nás, a přesto zůstávají neviditelné. Růst bakterií, plísní a rostlin, život kolonie mravenců – krása těchto jevů uniká naší pozornosti, protože probíhají v jiném měřítku nebo čase, než jaké umí naše smysly vnímat. Videomapping ArchiBio odhaluje krásu mikroskopických světů zvětšených ve veřejném prostoru do gigantického měřítka. Ptá se, zda je vztah přírody a technologií skutečně antagonistický, anebo jsou člověkem vytvořené technologie jen další větví na evolučním stromu. Je fascinující, že všechny formy života kolem nás sdílejí stejný operační systém jako my lidé – DNA. Co se stane, až se s ním naše technologie naučí spolupracovat? Přinese genetická modifikace zkázu nebo pokrok?

Autor během tvorby tohoto videomappingu využívá technologie pro 3D skenování, 3D tiskárny a počítačem řízené frézy pro výrobu speciálních kultivačních nádob, jež svým tvarem kopírují zvolenou architekturu.

O umělci

Andrej Boleslavský je oceňovaný digitální umělec pohybující se na poli nových médií, interaktivního designu, virtuální reality a světelných instalací. Zkoumá hranici mezi fyzickým a digitálním. Typická je pro něj fascinace vzájemným prolnutím životadárné přírody a moderních technologií. Věnuje se interdisciplinárním projektům,, především pak spojení digitálních technologií se současným tancem.