Romain Tardy (FR) → #DÉFILÉ

O projektu

Některé věci, které se narodily a byly pěstovány na internetu, jsou nyní součástí našeho každodenního života. Určité velmi specifické fragmenty na sebe vzaly formu vizuálních prvků a staly se pro mnohé z nás kulturními, univerzálními odkazy. Mají vliv na způsob, jakým se vyjadřujeme, jakým píšeme nebo na náš smysl pro humor. Ač přicházejí z míst, které nazýváme “virtuálními”, jsou tyto prvky reálnější než kdy jindy.

#Défilé je pokusem zdůraznit tento fenomén, a to prostřednictvím volného výkladu něčeho, co nemůže být jasně definováno právě díky jeho prchavé podstatě.

Instalace má formu obrovské konstrukce ve tvaru okna prohlížeče webových stránek. Doplňuje ji videoprojekce pomocí metody video mappingu, která je vlastně také mostem mezi virtuálním a skutečným. Mezi světem počítačem generované grafiky a skutečností lidského vnímání.

(c) #DÉFILÉ, a project by Romain Tardy
concept & visual design: Romain Tardy
music: Squeaky Lobster
management & production: Nicolas Boritch
www.antivj.com

O umělci

Spoluzakladatel evropského vizuálního labelu ANTIVJ Romain Tardy se zaměřuje na hmotné, “offline” umělecké instalace a svoji práci rozhodně nepovažuje za digitální umění. Vytváří statické i animované objekty všech různých rozměrů a sám tvrdí, že prostor, který pro svou práci dostane, pro něj není limitem. Pochází z Paříže, ale po letech práce ve francouzské metropoli přesídlil do Bruselu, kde dnes žije a tvoří.