Telenoika (ES) → Oživlá silueta

O projektu

Oživlá silueta vznikla jako koncept, který může nést několik myšlenek, jež jsou podle nás zajímavé, nebo který nabízí řadu kreativních možností týkajících se české kultury. Autoři se inspirovali kresbami a malbami Zdeňka Sýkory, kterému jako jednomu z průkopníků počítačového umění chtěli vyjádřit úctu. Výzkum je ale dovedl k několika dalším umělcům, kteří sice nepropadli počítačům, ale byli ve svých oborech také průkopníky. Kromě jiných jde o filmové tvůrce, kteří ve svých filmech používali či používají techniku stop motion animace, jako jsou Jiří Bárta a Karel Zeman. Dalším inspiračním zdrojem Telenoiky jsou práce a fantazie Franze Kafky. Tyto koncepty a ideje tedy spojili a přišli s návrhem vycházejícím ze čtyř kreativních pomocníků, kterými jsou sklo, hlína, dřevo a digitalizace.

O umělci

Telenoika vznikla v roce 2000 jako kolektiv umělců se zájmem o audiovizuální vyjádření. Jejich cílem bylo sdílet své poznatky s veřejností, představovat jim stále nové způsoby uměleckého vyjádření díky demokratizaci, kterou umožnily domácí audiovizuální technologie. Telenoika v současné době podporuje mladé umělce příspěvky na výzkum a granty na uměleckou produkci i vzdělávání ve formě workshopů, prezentací a kurzů.