Vojmír Křupka (CZ) → Potrubí

O projektu

Nehmatatelná zelená linie rotujícího laserového paprsku vykresluje v prostoru nad hlavami chodců válcovitý tvar, který za pomoci zrcadel sleduje půdorys mírně se stáčející uličky. Prochází celou její délkou a končí v kruhu promítnutém na stěně příčné ulice. Jeho chování je předvídatelné jen stěží: v průběhu své cesty září do okolí, jindy, jako by se za sebe styděl, téměř mizí v prázdnu, aby se znovu objevil. Díky vnějším vlivům se neustále mění, žije, pulsuje. Jako by v něm proudila neznámá tekutina.

O umělci

Absolvent oboru socha na Fakultě výtvarných umění na VUT v Brně. Jeho práci tvoří tři hlavní pilíře – vytváření interaktivních konceptuálních soch (Série alternativa 2008-2009), světelných instalací (Úrovně, Válce, Fáze) a práce se dřevem (Sušák, Kůň). Od roku 2003 vystavuje a účastní se sochařských sympozií u nás i ve světě. V současné době vyučuje na Střední škole Designu a Módy v Prostějově.