Dávid Sivý (SK) → EVENT HORIZON / 2016

O projektu

Horizont událostí je ve všeobecné teorii relativity hranicí v časoprostoru, za níž události nemohou ovlivnit vnějšího pozorovatele. Dávid Sivý se inspiroval právě tímto jevem a rozhodl se ho ztvárnit pomocí zážitkové instalace, silně působící na smysly a vjemy jejích návštěvníků.

Vytvořil tak přechod z rušné třídy plné lidí a tramvají skrze světelný tunel, který svou intenzitou rozostří smysly, konfrontuje návštěvníky s jejich vlastním vnímáním prostoru a vytváří ideální podmínky pro hlubší zamyšlení.

Na konci tunelu se skrývá skutečná hříčka přírody. Prostor osvětlený denním světlem, přestože ho už dávno měla zalít tma.

Partnerem instalace je Akademie věd ČR, instalace bude součástí největšího vědeckého festivalu Týden vědy a techniky AV ČR pořádaného právě AV ČR.

O umělci

Absolvent designu na fakultě architektury pražské ČVUT Dávid Sivý se ve své tvorbě pohybuje na hranici experimentálního designu a umění. Jako výrazové prostředky mu slouží moderní technologie a nová média, které vedou ke vzniku pocitových a konceptuálních instalací. Vzhledem k charakteru svých prací je častým iniciátorem mezioborových spoluprací, ve kterých se snoubí věda a umění.

Mimo jiné je součástí skupiny R/FRM i spoluautorem projektu Laboratorium silencii, který vznikl pro český pavilon na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně a představil komplexní obraz českého lesa vytvořený spojením sil přírody a nejnovějších technologií.