Javier Riera (ES) → GARDEN IN DEVELOPMENT / 2016

O projektu

I v této instalaci se Javier Riera zabývá zvláštním vztahem mezi geometrií a přírodou, tak, jak je pro jeho tvorbu typické. Projekt Garden in development ale zároveň pracuje s dalšími vztahy, a totiž těmi, které se tvoří a boří mezi diváky a prostředím, které je obklopuje. Pomocí světel mění před očima návštěvníků festivalu i náhodných kolemjdoucích místo, které dosud znali ve zcela jiné podobě.

Riera geometrii chápe jako přirozenou součást krajiny, která ji tvoří a prostupuje ji skrz naskrz. Snad i proto ji sám využívá jako tvůrčí nástroj. Přibližte se k této instalaci, nechte se jí obklopit a zkuste jen tak rozjímat

O umělci

Španělský umělec Javier Riera se zabývá vztahem krajiny a geometrie a své světelné intervence proto umisťuje obvykle do parků a zahrad. Jeho tvorba se tak blíží některým principům land artu. Meditativní charakter jeho instalací vyžaduje propojení diváka s krajinou, do které umělec zasáhl.

Riera zatím představil své práce na nespočtu výstav převážně v rodném Španělsku. Nejdůležitější z nich byla v prestižním madridském muzeu Reina Sofía.