Blok_4 (CZ) → Hladina

  • Instalace

O projektu

Instalace Hladina pracuje s fenoménem optické iluze oscilace vln. Prolínání dvou fyzických jevů, světla a pohybu, kolísající hladina bílých linek a jemně pulzující síť stroboskopů utváří světelnou krajinu, která se neustále proměňuje a deformuje divácké vnímání času.

Světelné záblesky umožňují lidskému oku zachytit pouze určité sekvence pohybu mihotajících se linek. Díky propojení dvou frekvenčních kmitání, a totiž linií umístěných na reproduktorech a blikání stroboskopu, následně vzniká optická iluze zastaveného času.

Tento vizuální zážitek ještě prohlubuje zvuková složka, která instalaci doprovází duněním, jemně se proměňujícími basovými tóny, které definují oscilaci jednotlivých vln a linek. V akusticky zajímavém prostředí díky tomu vznikají nečekané harmonie i působivé ozvěny.

Zažijte SIGNAL festival jinak

Díky spolupráci se společností Cisco vám můžeme ukázat SIGNAL festival jinak. Po stažení aplikace SIGNAL festivalu si prohlédnete instalace v Dupu39, U Stýblů a v Colloredo‑Mansfeldském paláci ze všech možných úhlů. V Klementinu si navíc můžete otevřít stream ze všech těchto tří lokalit galerijní zóny.

SIGNAL CALLING

Sekce SIGNAL CALLING objevuje zajímavé projekty zejména mladší generace českých umělců, kteří se věnují práci se světlem a neotřelým způsobem upozorňují na zajímavá místa na území Prahy. Jedná se o indoorové i outdoorové světelné instalace, interaktivní světelné projekty, nasvícení zajímavých architektonických prvků ve městě či jiné ideje související s uměleckým využitím světla. Projekty byly do sekce vybrány v rámci otevřené výzvy, do které se mohl přihlásit každý umělec či umělecká skupina dlouhodobě tvořící na území České republiky. Patronát nad sekcí SIGNAL CALLING převzala pro letošní ročník festivalu ČT art.

ČT art – patron sekce SIGNAL CALLING

Umění probouzí skutečnou osobnost člověka, posouvá hranice našeho vnímání a obohacuje náš život. Umění je art. Art je Česká televize. Generální mediální partner SIGNAL festivalu. Seznamte se s generací mladých českých umělců v sekci SIGNAL CALLING powered by ČT art.

O umělci

Umělecký kolektiv Blok_4 tvoří Tomáš Bukáček, Filip Marek, Adam Mach a Luboš Rezler. Světlo, prostor a čas jsou pro jeho tvůrce velkým zdrojem inspirace a není proto divu, že právě tyto elementy stojí v centru pozornosti jejich audiovizuálních instalací a light designových realizací. Jejich projekty často nezapřou prvky nostalgie, umělci totiž rádi kombinují moderní technologie se vzácnými starožitnými lampami.

 

Podporuje

  • Národní knihovna ČR

  • ČT art