Hotaru Visual Guerrilla (ES) → Biofilms

19 - 24 hod

O projektu

vstupné (3D brýle): 50 Kč

Výraz biofilm označuje různorodou strukturu mikroorganismů vázaných k určitému povrchu a vytvářejících tak novou a zcela organickou hmotu. V nedávné minulosti už několik průkopnických projektů prokázalo, že mikroorganismy jsou skutečně možnou cestou, jak vytvářet a udržovat stavební materiály.

Ta myšlenka se ale datuje do dob mnohem dávnějších. Už podle antického architekta a myslitele Vitruvia je architektura podobenstvím přírody. Ptáci staví svá hnízda, včely své úly a i lidé původně ke stavbě svých obydlí využívali přírodní materiály.

Architektura a stavitelství se čím dál tím víc přiklání k trendům udržitelnosti a recyklace. Možná, že nepotrvá dlouho a budeme žít a pracovat v chytrých stavbách schopných přizpůsobení se klimatickým i jiným změnám. A třeba se jednou budou stavět úplně samy.

Studio Hotaru Visual Guerrila v této 3D audiovizuální kompozici představuje svou vlastní interpretaci tohoto futuristického konceptu.

O umělci

Nezávislé kreativní studio z Baskicka Hotaru Visual Guerrilla tvoří dvojice  Jone Vizcaino a Ander Ugartemendia. Každý projekt vnímají jako nově se rodící organismus, který se postupně rozvíjí a roste, každý trochu jinak. Všem projektům je ale společné posouvání hranic tvůrčích možností a důraz na zvukovou složku, kterou toto umělecké duo pokládá za stejně důležitou, jako je ta obrazová.

Podporuje

  • Mattoni

  • Kasárna Karlín

  • Aktuálně