Simona Chládková & Matyáš Skalický (CZ) → GATEWAY

19 - 23 hod

O projektu

Genius loci dejvického kampusu ČVUT se přímo nabízí k hravé instalaci. Simona Chládková a Matyáš Skalický toho využili a vytvořili světelný most spojující tramvajovou zastávku s Národní technickou knihovnou a budovou Fakulty architektury.

Jednotlivé rámy světelného tubusu se probouzejí se vstupem každého návštěvníka. Světla před ním se chvějí jako nedočkavé světlušky a ta za ním pomalu doznívají. Celou instalací se prolíná přátelská harmonie mezi člověkem a městem a dává na odiv nejen krásu architektury v kampusu, ale i nenucenou atmosféru pražských Dejvic.

O umělci

Zatímco Simona Chládková je studentkou designu na Fakultě architektury, Matyáš Skalický na ČVUT studuje Fakultu informačních technologií. Oba autoři tak mají nejen blízký, ale hlavně vřelý vztah k dejvickému kampusu ČVUT. V rámci své instalace ho rádi zprostředkují i festivalovým návštěvníkům.

Podporuje

  • Praha 6

  • ČT art