Tomáš Ullrich & Ivo Louda (CZ) → Horizont

19 - 23 hod

O projektu

Jakou hloubku má virtuální prostor a jakou roli ve vnímání hraje zvuk? Linii horizontu hranice mezi dvěma póly, kdy na jedné straně leží reálné a mechanické, a na té druhé mechanické a digitální. Před festivalovými návštěvníky se nyní vznáší objekt pohybující se přesně na pomezí takto definovaných prostředí. Jeho soulad s okolím závisí na vnímání povahy objektu – zda se divákům zdá jako skutečný, nebo ho mají za iluzi.

Horizont je světelná konstrukce, která se díky svému nepřirozenému deformování jeví jako virtuální objekt. Tento jev je ale tvořen mechanicky, za pomoci elektronického ovládání snímači vzdálenosti a hluku. Autoři instalace, Ivo Louda a Tomáš Ullrich, jejím prostřednictvím podněcují zamyšlení se nad hranicí mezi reálným a digitálním prostorem a jejich vzájemným souladem. Kde se nachází horizont mezi těmito paralelami?

 

Umíme znakovat i potmě.

Tichý svět a jeho neslyšící lektoři budou i letos během pátečního večera učit znakový jazyk návštěvníky festivalu u této instalace. Pomocí fluorescenčních rukavic a speciálních obrázků ukážou a naučí, jak se znakuje světlo, signál nebo třeba želva.

O umělci

Tomáš Ullrich je studentem Architektury a urbanismu na Technické univerzitě v Liberci a ve své volné tvorbě se soustředí na pomezí reality a digitálního prostředí a pracuje zejména se světlem a hmotou.

Absolventem stejného oboru v Liberci je Ivo Louda. V současné době působí na Katedře environmentálního designu, kde se zabývá tvorbou ve veřejném prostoru. Jeho současným tématem je linie a prostor a ke ztvárnění svých vizí rád používá nejrozmanitější dostupné technologie.

Podporuje

  • Tichý svět

  • Radiožurnál