Verge (Jana Mercogliano) (CZ) → NE(U)KLID

19 - 23 hod

O projektu

Svět kolem nás je složen z velmi malých částic, které nejsou pouhým okem viditelné. Jejich konstelace není stálá a vše kolem nás je tak v pohybu. Částice si vyměňují energii, mihotají se, oddalují se a opět se skládají k sobě. Klid je jen zdánlivý, stačí drobná změna prostředí, mávnutí motýlích křídel či výkyv sluneční energie a ze tmy se ve vteřině stane prudký jas, z růstu kolaps a z pravidelného rastru změť paprsků.

I naše společnost se utváří neustálým pohybem a výměnou energie mezi lidmi. Vztahy je možné pozorovat ve “velkém světě” obdobně, jako u základních částic hmoty. Nenadálý pohyb přináší nečekané změny. Na čem závisí naše budoucnost? Jakou roli hraje jedinec ve směřování celé společnosti? Jaké jsou reakce mezi jednotlivci a masovým chováním?

Světelné body instalace NE(U)KLID se chvějí vnitřní energií, poháněnou pohybem vodních proudů hluboko pod hladinou Vltavy. Reagují každý zvlášť i jako celek.

O umělci

Verge vystudovala School of Architecture and Urban Design na UCLA v Kalifornii, v současnosti ale žije a pracuje v Praze. Zaměřuje se na fyzikální struktury a procesy. Pro jejich zaznamenání používá nejrůznější mechanismy, skrze které nachází pravidelnosti ve zdánlivě chaotickém uspořádání komplexních shluků, nebo skrze simulace sleduje limity konkrétních jevů. Pomocí technologií zhmotňuje interaktivitu procesů a sleduje reakce mezi jednotlivými elementy a jejich projevování navenek.

Podporuje

  • The Cave

  • Pražské Benátky

  • ČT art