Adam Cigler & Petr Vacek (CZ) → Reflexe

  • Instalace

O projektu

Koncept 

Reflexi tvoří stěna pohyblivých zrcadel, která odráží a proměňují okolní svět. Divák přistupuje na osvícené jeviště a se stává součástí uměleckého díla. Zrcadla si totiž přivlastňují jeho odraz a postupně jej proměňují, fragmentují a dávají do nečekaných souvislostí společně s ostatními diváky a okolím.

Rodí se tak hypnotický sci-fi objekt, jakási vertikální vodní hladina, která návštěvníka pohlcuje a tvaruje dle svého vlastního scénáře. Fluidně se vlnící plocha zrcadel rozmělňuje odrazy všech přítomných na jednotlivé pixely; jeden se stává obrazem druhého a nebo je rozpuštěn ve střepech okolního prostředí.

Jsem pouze fragmentem společnosti, který nikam nezapadá a není ukotven? Nebo jsem součástí něčeho většího, shlukem propojených pixelů tvořících harmonický celek, který se organicky přeskupuje podle toho, jak na něj působí vnější neuchopitelné vlivy? Reflexe nabízí nejen esteticky působivé umělecké dílo, ale rovněž prostor pro vlastní hluboké zamyšlení.

Scénář 

Pohyby zrcadel nejsou náhodné. Řídí je unikátní animace navržená umělci pro konkrétní téma události a prostor, ve kterém je dílo vystaveno. Součástí scénáře je také autory navržené nasvícení okolního prostředí a zvukový doprovod vytvořený ve spolupráci s dalšími tvůrci pro konkrétní příležitost. Zvuk i světla jsou synchronizované s pohyby zrcadel, takže vzniká unikátní site-specific audiovizuální zážitek.

O umělci

Petr Vacek a Adam Cigler jsou mladí architekti, kteří se seznámili během studií na liberecké Fakultě umění a architektury. Spojuje je nadšení pro vesmír, vědu a pokročilé technologie, jež je však odvádí od fyzické architektury směrem k volným tvůrčím experimentům. Ve své tvorbě zkoumají synergické propojení nových technologií a kreativního uměleckého procesu. Vznikají tak díla, jejichž charakter nejlépe vystihují slova „design-code-make“.

Podporuje

  • by Prusa Research