Oficina (CZ) → The Wall

  • Projekce

O projektu

Zdi ulic jsou plátnem. Alespoň během revoluce, dob útlaku a tíhy. Formy pouličního umění se objevují jako možná první projevy protirežimního vzdoru a sebevyjádření. Tato pouliční plátna, podobně jako třeba původní Lennonova zeď, která byla v sedmdesátých a osmdesátých letech hrdým nositelem protestních nápisů a poesie, se staly volnou inspirací pro instalaci The Wall. 9×4 metrů dlouhá projekce v parku Lannova čeká na kreativní revoltu a svobodné vyjádření kolektivní mysli. Návštěvníci festivalu se do výsledné podoby tohoto dočasného plátna mohou zapojit pomocí světelných loučí, které prokreslí tvary a rozličné abstraktní obrazy. Sami se tak stávají aktéry revolty, novodobými digitálními sprejery, majáky světla v temnotě, která je symbolická pro celý festival. Každý aktivní jednotlivec, který popustí uzdu fantazie, je najednou součástí hlubšího celku. Revoluce totiž znamená změnu. A změna vznik nového či nečekaného.

O umělci

Kreativní studio Oficina patří mezi průkopníky českého motion designu. Umně se pohybuje na hranici grafického designu, animace, digitálního videa, ale i komplexní interaktivní instalace. Studio je také pořadatelem uznávaného motion design festivalu Mouvo, který letos v Praze už počtvrté představil světovou špičku svého oboru. V poslední době se studio věnuje interaktivnímu designu, který můžete znát například z výstav v unikátním prostoru pražského CAMPu. Oficina je rovněž již několikátým rokem autorem vizuální identity Signal Festivalu, která se letos nově prolíná také s touto instalací.   

Podporuje

  • Re:Beam