Accurat (IT) → The Room of Change

19:00 → 24:00
  • Projekce

O projektu

Instalace The Room of Change sleduje změny na planetě Zemi. Jednou pomocí projekce snímků z archivu NASA, které zaznamenávají proměny planety za posledních 20 let, podruhé prostřednictvím datové tapisérie ilustrující změnu našeho prostředí v několika posledních staletích. Kombinováním rozličných zdrojů dat zobrazujících svět z globálního, ale i lokálního a individuálního pohledu, vypráví umělecké dílo příběhy lidí a proměn našeho okolí v průběhu času. Výzkum a design jsou záměrně provedeny s ohledem na lidského jedince – data představují skutečný život, snímek světa v daném konkrétním čase. Změny stavu světa jsou sledovány prostřednictvím řady globálních dat jako je světová populace, průměrná teplota, míra nemocí, spotřeba energie a podobně. Vedle celosvětových fenoménů velkého měřítka, které jsou na vizuální tapetě zaznamenány širokými tahy, nahlížíme také na jednotlivé konkrétní příběhy reprezentující důsledky těchto rozsáhlých jevů jako je mizející Aralské moře, pokles průměrné délky života v Kambodži během občanské války nebo rychlá změna jihokorejského exportu z původních zemědělských produktů na nové špičkové technologie. Data určují vše. Jsou organizačním principem celého motivu schematických vzorců, který však na první pohled působí jako líbivá naivní tapiserie. Poetický gobelín stejně jako působivé snímky z NASA však zobrazují nemilosrdnou změnu. Instalace měla úspěšnou premiéru na La Triennale di Milano.

O umělci

Accurat je mezinárodní studio zabývající se výzkumem dat, designem a inovacemi. Sídlí v Miláně a New Yorku a čítá tým 35 vědců, analytiků, designérů a vývojářů, kteří kreativně spojují špičkový design se všemi druhy dat a tvoří specifická inteligentní řešení s perfektním uživatelským rozhraním.

Podporuje

  • Patron instalace

    Italský kulturní institut v Praze

  • Za podpory

    Praha 1